ජංගම යෙදුම

අපගේ ජංගම යෙදුම සමඟ ඔබගේ ගිණුම සම්බන්ධ කරන්න

ඔබේ MT2 platform එක, ඔබගේ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනය සමඟ සම්බන්ධ කර ඔබේ ට්‍රේඩිං ගිණුමට ක්ෂණික ප්‍රවේශය ක් ලබා ගන්න!

අපගේ යෙදුම සමඟ,

  • ඔබේ ට්‍රේඩිං සාධනය සහ ඉතිහාසික සංඛ්‍යාලේඛන නිරීක්ෂණය කරන්න
  • ඔබේ MT2 platform දුරස්ථ ව ආරම්භ කරන්න / විරාම කරන්න (pause)

සරල පියවර තුනකින් ඔබගේ ගිණුම අධීක්ෂණය කරන්න

1. ඔබගේ ජංගම උපාංග යට MT2 යෙදුම බාගන්න

ඔබගේ ජංගම උපාංගයන් ඔබේ MT2 platform අධීක්ෂණය කිරීම ආරම්භ කිරීම සඳහා, ඔබට MT2 යෙදුම බාගත කිරීමට අවශ්‍ය වනු ඇත.

අපගේ යෙදුම ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සහ IOS ජංගම උපාංග සඳහා ලබා ගත හැකිය.

Android උපාංග සඳහා MT2 යෙදුම බාගත කිරීම සඳහා, මෙහි ක්ලික් කරන්න

IOS උපාංග සඳහා MT2 යෙදුම බාගත කිරීම සඳහා, මෙහි ක්ලික් කරන්න

2. ඔබේ QR කේතය MT2 platform ස්කෑන් කරන්න

ඔබ ඔබේ ජංගම උපාංග යේ MT2 යෙදුම ස්ථාපනය කළ පසු, ඔබගේ MT2 ගිණුමට ලොග් වීමට අවශ්‍යයි. ඔබේ MT2 Platform හි QR කේතය ස්කෑන් කිරීමෙන් ඔබට මෙය කළ හැකිය.

ඔබගේ QR කේතය බැලීමට, ඔබේ MT2 ට්‍රේඩින් Platform මෙනු වේ ඇති Monitor අයිකනය මත ක්ලික් කරන්න

සොයාගත් පසු, ඔබේ MT2 යෙදුම සමඟ කේතය ස්කෑන් කර ඔබේ ඉල්ලීම ක්‍රියාවට නැංවීමට පද්ධතිය සඳහා තත්පර කිහිපයක් රැඳී සිටින්න

3. ඔබගේ MT2 ගිණුම අධීක්ෂණය කරන්න, ආරම්භ කරන්න / විරාමයක් දෙන්න! (pause)

ඔබ සාර්ථකව පුරනය වූ පසු, ඔබට තථ්‍ය කාලීනව ඔබේ MT2 ගිණුම අනුගමනය කළ හැකිය.

ගිණුම් ශේෂය සහ වත්මන් ලාභය / අලාභය යන දෙකම ඔබගේ MT2 යෙදුමේ මෙන්ම ඔබගේ ගිණුමේ නවතම ගනුදෙනු ලැයිස්තුවක් ද පෙන්වනු ඇත.

සෑම ට්‍රේඩින් තනි තනිව ක්ලික් කළ හැකිය, එහිදී අදාළ සියලු තොරතුරු පෙන්වනු ඇත.

MT2 යෙදු මේ පහළ වම් කෙළවරේ ඇති හරිත ස්විච් බොත්තම භාවිතයෙන් ඔබේ MT2 ගිණුම විරාමයක් තබා ආරම්භ කිරීමටද ඔබට හැකි වේ.