ට්‍රේඩ් පිටපත් කරන්න

ට්‍රේඩ් පිටපත් සේවාව යනු කුමක්ද?

ට්‍රේඩ් පිටපත් සේවාව යනු සංඥා සැපයුම්කරුවෙකුගෙන් ස්වයංක්‍රීය ව සංඥා ගැනීමට ඔබට ඉඩ සලසන ක්‍රමයකි. ( උදාහරණයක් ලෙස සාර්ථක ට්‍රේඩ් කරුවෙකු,) සහ ඒවා ඔබගේ අපේක්ෂිත ප්‍රමාණයන් සහ අවදානම් පරාමිතීන් සමඟ ඔබේ ප්‍රියතම තැරැව්කරුගේ / ගිණුමට පිටපත් කිරීමයි.

සංඥා සපයන්නන් තමන්ගේම උපාය මාර්ග භාවිතා කරන අතර, ඔවුන්ගේ දර්ශක සහ වින්‍යාසයන් සමඟ අතින් හෝ ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක වේ.

ඔබ කෝපි බොන වේලවක , නින්ද හෝ වැඩ කරන අතරතුර හෝ වේවා ඔවුන්ගේ ගනුදෙනු ස්වයංක්‍රීයව පිටපත් කර ඔබගේ ගිණුමට පිටපත් කරනු ලැබේ.

සරල පියවර තුනකින් ඔබට පිටපත් කිරීමේ සේවාව භුක්ති විඳීමට පටන් ගත හැකිය:

 1. ඔබ තෝරාගත් සංඥා සැපයුම්කරු වෙත දායකත්ව ඉල්ලීමක් යවයි.
 2. සැපයුම්කරු විසින් ඔබගේ දායකත්ව ඉල්ලීම අනුමත කරන තෙක් ඔබ බලා සිටී.
 3. ඉල්ලීම අනුමත වුවහොත්, ඔවුන්ගේ ගනුදෙනු ඔබේ තැරැව්කරුගේ / ගිණුමේ පිටපත් කර ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.

පිටපත් කිරීමේ ට්‍රේඩ් ක්‍රමය වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු

මෙම කොටසට ප්‍රවේශ වීම සඳහා, පහළ දකුණු කෙළවරේ පිහිටා ඇති පහත බොත්තම ක්ලික් කළ යුතුය:

A. පොදු සංඥා සපයන්නන්ගේ ලැයිස්තුව

මෙම පටිත්තෙහි ඔබේ ගිණුමේ සංඥා ලැබීමට තෝරා ගත හැකි සියලුම පොදු සංඥා සපයන්නන් සොයාගත හැකිය.

මෙම ලැයිස්තුව සැලසුම් කර ඇත්තේ එක් එක් සැපයුම්කරුගේ අවශ්‍ය හා ප්‍රයෝජනවත් තොරතුරු ග්‍රාහකයින්ට ලබා ගත හැකි ආකාරයට ය.

1. Provider:සංඥා සපයන්නාගේ නම.

2. % Gain:ගිණුමේ ආරම්භක ප්‍රාග්ධනයේ ප්‍රතිශත වර්ධනය.

3. Win rate:මුළු ගනුදෙනු වලට වඩා ජයගත් වෙළඳාමේ ප්‍රතිශතය.

4. Trades:සංඥා සැපයුම්කරු ලෙස ලියාපදිංචි වීමෙන් පසු විවෘත කරන ලද ගනුදෙනු ගණන.

5. Days:සංඥා සැපයුම්කරු ලෙස ලියාපදිංචි වීමෙන් පසු ක්‍රියාත්මක වන දින ගණන.

6. Last trade:සැපයුම්කරු විසින් අවසන් වරට කරන ලද ට්‍රේඩ් දිනය සහ වේලාව.

7. Profit share:සැපයුම්කරු විසින් අය කරනු ලබන ලාභ සඳහා කොමිස් ප්‍රතිශතය.

8. Description: ඔබේ සැපයුම්කරුගේ සේවය පිළිබඳ කෙටි විස්තරයක්.

9.Update the status of subscribers:මෙම බොත්තම මඟින් සංඥා සපයන්නන්ගේ ලැයිස්තුව යාවත්කාලීන කිරීමට ඉඩ ලබා දේ. ලැයිස්තුවේ සැපයුම්කරුවන් නොමැති විට ප්‍රයෝජනවත් වේ.
.

10. Provider filter:සම්පුර්ණයෙන්ම වෙනස් කළ හැකි පරාමිතීන්ගෙන් සංඥා සපයන්නන්ගේ ලැයිස්තුව පෙරීමට මෙම ශ්‍රිතය ඔබට ඉඩ සලසයි. අපි පෙන්වන්නේ ඔබ කැමති අය පමණි!

මෙම මාර්ගෝපදේශය තුළ මෙය කරන්නේ කෙසේදැයි අපි පසුව විස්තර කරන්නෙමු

11. Subscribe: මෙම බොත්තම අපට සංඥා සැපයුම්කරුවකුට දායක වීමට ඉඩ දෙයි.

මෙම මාර්ගෝපදේශය තුළ මෙය කරන්නේ කෙසේදැයි අපි පසුව විස්තර කරන්නෙමු

12. Provider history: මෙම බොත්තම ක්ලික් කිරීමෙන් ඔබට ලියාපදිංචි වූ දින සිට සැපයුම්කරුගේ සියලු මෙහෙයුම් ඉතිහාසය දැකගත හැකිය.

මෙම මාර්ගෝපදේශය තුළ මෙය කරන්නේ කෙසේදැයි අපි පසුව විස්තර කරන්නෙමු

13. Chat:මෙම බොත්තම ක්ලික් කිරීමෙන් සංඥා සැපයුම්කරු සමඟ සන්නිවේදනය කිරීම සඳහා චැට් විවෘත වේ.

මෙම මාර්ගෝපදේශය තුළ මෙය කරන්නේ කෙසේදැයි අපි පසුව විස්තර කරන්නෙමු

1. Provider:සංඥා සපයන්නාගේ නම.

2.% Gain:ගිණුමේ ආරම්භක ප්‍රාග්ධනයේ ප්‍රතිශත වර්ධනය.

3.Win rate:මුළු ගනුදෙනු වලට වඩා ජයගත් වෙළඳාමේ ප්‍රතිශතය.

4. Trades: සංඥා සැපයුම්කරු ලෙස ලියාපදිංචි වීමෙන් පසු විවෘත කරන ලද ගනුදෙනු ගණන.

5. Days:සංඥා සැපයුම්කරු ලෙස ලියාපදිංචි වීමෙන් පසු ක්‍රියාත්මක වන දින ගණන.

6.Last trade: සැපයුම්කරු විසින් අවසන් වරට කරන ලද ට්‍රේඩ් දිනය සහ වේලාව.

7.Profit share: සැපයුම්කරු විසින් අය කරනු ලබන ලාභ සඳහා කොමිස් ප්‍රතිශතය.

8. Description: ඔබේ සැපයුම්කරුගේ සේවය පිළිබඳ කෙටි විස්තරයක්.

9.Update the status of subscribers:මෙම බොත්තම මඟින් සංඥා සපයන්නන්ගේ ලැයිස්තුව යාවත්කාලීන කිරීමට ඉඩ ලබා දේ. ලැයිස්තුවේ සැපයුම්කරුවන් නොමැති විට ප්‍රයෝජනවත් වේ.

10.Provider filter:සම්පුර්ණයෙන්ම වෙනස් කළ හැකි පරාමිතීන්ගෙන් සංඥා සපයන්නන්ගේ ලැයිස්තුව පෙරීමට මෙම ශ්‍රිතය ඔබට ඉඩ සලසයි. අපි පෙන්වන්නේ ඔබ කැමති අය පමණි!

11.Subscribe:මෙම බොත්තම අපට සංඥා සැපයුම්කරුවකුට දායක වීමට ඉඩ දෙයි.

12.Provider history: මෙම බොත්තම ක්ලික් කිරීමෙන් ඔබට ලියාපදිංචි වූ දින සිට සැපයුම්කරුගේ සියලු මෙහෙයුම් ඉතිහාසය දැකගත හැකිය.

13.Chat: මෙම බොත්තම ක්ලික් කිරීමෙන් සංඥා සැපයුම්කරු සමඟ සන්නිවේදනය කිරීම සඳහා චැට් විවෘත වේ.

තෝරාගත යුතු සංඥා සැපයුම්කරු කවුද?

සංඥා සැපයුම්කරුවකුට දායක වීමට පෙර, ඔබේ පරමාදර්ශී සැපයුම්කරු සොයා ගැනීමට ඔබ සෙවීමක් කළ යුතුය.

මෙය කරන්නේ කෙසේද? ඉතාම පහසුයි!

එක් එක් සංඥා සැපයුම්කරු විශ්ලේෂණය කිරීමට මෙන්ම සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කළ හැකි නිර්ණායක හරහා ඔබේ සෙවීම පෙරීමට ඔබට ඉඩ සලසන පහත මෙවලම් ඔබ සතුව ඇත.

විශ්ලේෂණය කර තෝරා ගැනීමට ඔබේ කාලය ගන්න … අවසාන තීරණය ඔබගේ ය!

සැපයුම්කරුගේ ඉතිහාසය

මෙම කොටසේදී ඔබට සැපයුම්කරු විසින් සංඥා ලබා දීමට පටන් ගත් දා සිට ක්‍රියාත්මක කරන ලද සියළුම මෙහෙයුම් වල විස්තර මෙන්ම ලාභ / අලාභ සටහනක් දැකගත හැකිය.

ඉතිහාසයට ඇතුළු වීමට ඔබ සැපයුම්කරු තෝරා බොත්තම ලබා දිය යුතුය.

සැපයුම්කරු පෙරණය

ඔබේ අවශ්‍යතා සපුරාලන සැපයුම්කරුවන් පමණක් ලැයිස්තුවේ ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා, සැකසුම් කළ හැකි විවිධ පරාමිතීන් මත පදනම්ව ඔබට ලැයිස්තුව පෙරීමට හැකි වනු ඇත .

පෙරහන් විවෘත කිරීමට, අපි 10 බොත්තම ක්ලික් කළ යුතුය

පහත සඳහන් නිර්ණායකයන්ට අනුව ඔබට පෙරහන් කර සැපයුම්කරුවන් තෝරා ගත හැකිය:

 1. Gain: පහත සඳහන් නිර්ණායකයන්ට අනුව ඔබට පෙරහන් කර සැපයුම්කරුවන් තෝරා ගත හැකිය:
 2. Winrate: හවුල් ගනුදෙනු වල සාර්ථක අනුපාතය.
 3. Trades: සැපයුම්කරු විසින් විවෘත කරන ලද ගනුදෙනු ගණන.
 4. Days: සැපයුම්කරු මුලින්ම සං .ා බෙදා ගැනීමට පටන් ගත් දින සිට දින ගනන.
 5. Free: මෙම විකල්පය මඟින් ඔබට නොමිලේ සංඥා බෙදාහරින්නන් පමණක් ප්‍රදර්ශනය කිරීමට ඉඩ ලබා දේ

පරාමිතීන් සැකසූ පසු, “හරි” මත ක්ලික් කරන්න, ඉන්පසු පෙරහන් කළ සැපයුම්කරුවන්ගේ ලැයිස්තුවක් ඉදිරිපත් කරයි.

සැපයුම්කරු සමඟ කතාබස් කරන්න

සංඥා සැපයුම්කරුවෙකු ඔබට උනන්දුවක් ඇති කරන්නේ නම්, ඔබට චැට් හරහා ඔහුව සම්බන්ධ කර ඔහුගේ සේවය පිළිබඳ වැඩි විස්තර ඉල්ලා සිටිය හැකිය.

චැට් විවෘත කිරීම සඳහා, අපි අපේක්ෂිත සැපයුම්කරු තෝරාගෙන 13 බොත්තම ක්ලික් කරන්නෙමු

සංඥා සැපයුම්කරුවෙකුට දායක වන්න

පිටපත් ට්‍රේඩ් සේවාව තුළ සංඥා ලැබීම ආරම්භ කිරීම සඳහා ඔබ දායක විය යුත්තේ ඔබේ ප්‍රියතම සංඥා සපයන්නන්ට පමණි. එය කරන්නේ කෙසේදැයි ඔබට පහතින් දැක ගත හැකිය:

 1. පුරනය වන්න / ග්‍රාහක ගිණුමක් සාදන්න.

ආරම්භ කිරීමට, ඔබ “Receive signals” ටැබය යටතේ වේදිකාවේ පහළ දකුණු කෙළවරේ ඇති “Subscriber Account” බොත්තම ක්ලික් කළ යුතුය.

ඔබ මෙය කළ පසු, ග්‍රාහක ගිණුම් කවුළුව විවෘත වනු ඇත, එහිදී ඔබට ඔබේ ගිණුමට ලොග් වීමට හෝ එකක් සෑදීමට සිදු කල හැක.

 • ඔබට දැනටමත් ග්‍රාහක ගිණුමක් තිබේ නම්, ඔබට ඇතුළත් විය යුත්තේ ඔබේ පිවිසුම් දත්ත පමණි
 • ඔබට තවමත් ග්‍රාහක ගිණුමක් නොමැති නම්, ඔබ ක්ෂේත්‍ර හතර පුරවා ගත යුතුය. ‘Email’ ක්ෂේත්‍රය තුළ වලංගු ඊමේල් ලිපිනයක් තැබීම ඉතා වැදගත් වේ, මන්ද ඔබට එය සත්‍යාපන කේතයක් ලැබෙනු ඇත.

සියලුම ක්ෂේත්‍ර පිරවූ පසු, ඔබ “OK” මත ක්ලික් කළ යුතු අතර සියලු තොරතුරු වලංගු නම්, ඔබේ ග්‍රාහක ගිණුම නිර්මාණය වේ.

2. ඔබ ඔබේ ග්‍රාහක ගිණුමට පුරනය වූ පසු, ඔබ තෝරාගත් සැපයුම්කරු (ව) වෙත දායකත්ව ඉල්ලීම යැවිය යුතුය.

මෙය සිදු කිරීම සඳහා, ඔබ පළමුව පොදු සැපයුම්කරුවන්ගේ ලැයිස්තුවෙන් සැපයුම්කරු තෝරා ගත යුතුය, සැපයුම්කරුගේ නම මත ක්ලික් කරන්න, දෙවනුව, පිටපත් කිරීමෙහි කොටසේ දකුණු පස ඇති දායක බොත්තම (+ කොළ) ක්ලික් කිරීමෙන් ඉල්ලීම යවන්න.

3. ඔබ ඔබේ සැපයුම්කරු වෙත ඉල්ලීම යවන විට, ඔබට ලැබෙන සංඥා වල පරාමිතීන් සැකසීම කළ යුතු කවුළුවක් විවෘත වේ:

 • Trade amount: මෙම පරාමිතිය සමඟ ඔබේ සැපයුම්කරුගේ සංඥා වලින් එන ඔබගේ ගිණුමේ තැන්පත් කරනු ලබන එක් එක් මෙහෙයුමේ ප්‍රමාණය තීරණය කළ යුතුය. ඔබට ස්ථාවර මුදල අතර තෝරා ගත හැකිය (සියලුම ගනුදෙනු එකම ප්‍රමාණයකින් යුක්ත වේ, උදාහරණයක් ලෙස ඇමරිකානු ඩොලර් 1) හෝ ශේෂයේ ප්‍රතිශතය% (එක් එක් මෙහෙයුමේ ප්‍රමාණය ගණනය කරනු ලබන්නේ ඔබේ ගිණුමේ මුළු ශේෂයෙන් යම් ප්‍රතිශතයක් මත පදනම්ව ය. අවම මුදලක් ස්ථාපිත කිරීමේ හැකියාව ඇත)
 • මාටින්ගේල්: මෙම පරාමිතිය සමඟ ඔබ ඔබේ මාර්ටින්ගේල් උපාය මාර්ගයෙන් මෙන් ඔබේ සැපයුම්කරුගේ ගනුදෙනු පිටපත් කිරීමට යන්නේද යන්න තීරණය කළ යුතුය. (නැතිවූ මෙහෙයුමකින් පසු එක් මෙහෙයුමක ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න) හෝ ඔබේ සැපයුම්කරුගේ මාටින්ගේල් හි සැකසුම් අභිබවා ගොස් අභිරුචිකරණය කිරීමට යන්නේ නම් ඒවා ඔබේ අවශ්‍යතාවයට අනුව කල හැක. ඔබේ සැපයුම්කරු ලෙස මාටින්ගේල් උපාය මාර්ගයෙන් ඉවත් වීමට ඔබට අවශ්‍ය නම්, ඔබ කිසිවක් වෙනස් නොකළ යුතුය. ඔබට ඒවා අභිබවා යාමට අවශ්‍ය නම්, ඔබ “Overwrite provider settings” මත ක්ලික් කර එය අභිරුචිකරණය කළ යුතුය.

මාටින්ගේල් ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳ සෑම දෙයක්ම දැන ගැනීමට, මෙහි ක්ලික් කරන්න

ඔබ මෙම පරාමිතීන් සැකසීම අවසන් කළ පසු, “OK” බොත්තම ක්ලික් කරන්න

4. අවසාන පියවර වනුයේ ඔබේ ගිණුමේ පිටපත් කිරීමේ සේවාව සැබෑ මුදල් සමඟ භාවිතා කිරීම සඳහා ඔබේ ග්‍රාහක ගිණුමේ අරමුදල් තැන්පත් කිරීමයි. පුහුනු මුදල් සමඟ ක්‍රියාත්මක වීමට නම්, ඔබට අරමුදල් එකතු කිරීම අවශ්‍ය නොවේ, නමුත් ඔබට සැබෑ මුදල් සමඟ ට්‍රේඩ් කිරීමට අවශ්‍ය නම් මෙය අනිවාර්ය වේ. ඔබගේ ගිණුමට අරමුදල් නොමැති නම්, ඔබට සේවාව භාවිතා කිරීමට නොහැකි වනු ඇත.

තැන්පත් කළ පසු, මෙම අරමුදල් “Available” ලෙස දිස්වනු ඇත. පිටපත් ට්‍රේඩ් සේවාව සමඟ ඔබ ලාභ උත්පාදනය කරන විට, ඔබ ඔබේ සැපයුම්කරුවන්ට ගෙවිය යුතු ලාභ කොටස (කොමිස්) වලට අනුරූපව ඔබේ අරමුදල් රඳවා ගනු ඇත.

සැපයුම්කරුවන්ට ගෙවීම සෑම දින දර්ශන මාසයක් අවසානයේම ස්වයංක්‍රීයව සිදු කෙරේ.

අරමුදල් තැන්පත් කිරීම සඳහා, ඔබ “Receive signals” පටිත්තෙහි පහළ දකුණු කෙළවරට යා යුතුය:

A. Deposit: ඔබේ ගිණුමට මුදල් එකතු කිරීම සඳහා, ඔබ “තැන්පතු” බොත්තම මත ක්ලික් කරන්න හා පසුම්බි අතර තෝරා ගත යුතුයි: Payeer හා AdvCash. එක් විකල්පයක් තෝරාගත් පසු, ඔබ අදාළ පසුම්බියේ වෙබ් අඩවිය වෙත හරවා යවනු ලැබේ, එහිදී ඔබ ඔබේ තැන්පතුව ඉදිරියට ගෙන යනු ඇත. අවසන් වූ පසු, මෙම අරමුදල් “Available” ලෙස ලැයිස්තු ගත කෙරේ.

B. Withdraw: ඔබේ ග්‍රාහක ගිණුමට අරමුදල් එකතු කළ හැකි ආකාරයටම, ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම වේලාවක ඒවා ආපසු ලබා ගත හැකිය. තැන්පතු මෙන්ම, Payeer සහ AdvCash පසුම්බි සමඟ ඔබේ ගිණුමට මුදල් ආපසු ලබා ගත හැකිය. මෙය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා, ඔබට “Withdraw” බොත්තම ක්ලික් කිරීම පමණක් කළ යුතු අතර ඔබ තෝරාගත් පසුම්බියේ වෙබ් අඩවිය වෙත ඔබව හරවා යවනු ලැබේ, එහිදී ඔබට ක්‍රියාවලිය අවසන් කළ හැකිය.

C. Available: ඔබේ ග්‍රාහක ගිණුමේ ඇති ශේෂය මෙහිදී ඔබට පෙනෙනු ඇත, එයින් ඔබ පිටපත් වෙළඳාමේ සේවාව සමඟ ලාභ උපයන විට වේදිකාව විසින් අරමුදල් රඳවා ගනු ඇත, දින දර්ශන මාසය අවසානයේදී,ඔබගේ සංඥා සපයන්නන් වෙත .ලාභ කොටස (කොමිස්) සංකල්පයෙන් ගෙවිය යුතුය.

D. Locked: ඔබගේ ග්‍රාහක ගිණුමේ ඔබගේ රඳවා ගත් ශේෂය මෙහිදී ඔබට පෙනෙනු ඇත. මෙම මුදල එක් එක් දින දර්ශන මාසය අවසානයේ ඔබේ සංඥා සපයන්නන්ට ගෙවිය යුතු කොමිස් වලට අනුරූප වේ. මාසය අවසන් වූ පසු, මෙම අරමුදල් ඔබගේ ගිණුමෙන් ස්වයංක්‍රීයව අඩු කරනු ලැබේ.

සූදානම්! දැන් අපි ඔබගේ ඉල්ලීම සැපයුම්කරු අනුමත කරන තෙක්බලා සිටිය යුතුය.

B. සංඥා ලබා ගන්න

මෙහිදී ඔබට අපගේ සියලුම දායකත්වයන් දැක ගත හැකිය.

ඔබගේ දායකත්ව ඉල්ලීම පිළිගන්නේ නම් “State”, ‘Pending’ සිට ‘Approved’ දක්වා වෙනස් වේ.

1. Subscriber status update: මෙම බොත්තම එබීමෙන් ඔබගේ දායකත්වයේ තත්වය වත්මන් කාලයට යාවත්කාලීන වේ.

2. Pause/Continue: මෙම බොත්තම එබීමෙන් සැපයුම්කරුගේ සියලු මෙහෙයුම් නවතා දමනු ඇත. නැවත සංඥා ලබා ගැනීම සඳහා ඔබ නැවත බොත්තම ක්ලික් කරන්න, එය දැන් මේ ආකාරයට පෙනේ:

3. Unsubscribe: ඔබට සංඥා සැපයුම්කරුවෙකුගෙන් ඉවත් වීමට අවශ්‍ය නම්, මෙම බොත්තම ක්ලික් කරන්න

4. Your history with providrer: ඔබේ ගිණුමේ සැපයුම්කරු විසින් කරන ලද ගනුදෙනු වල ඉතිහාසය මෙන්ම ලාභ / අලාභ සටහනක් මෙහි ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. ආකෘතිය සැපයුම්කරුවෙකුගේ සම්පූර්ණ ඉතිහාසයට සමාන වේ.

5. Chat: ඔබට සැපයුම්කරු සම්බන්ධ කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබට එය චැට් හරහා කළ හැකිය.

6. Configurations: ඔබට එක් මෙහෙයුමකට ඇති මුදල සැකසුම් කළ හැකි අතර සැපයුම්කරුගේ මාටින්ගේල් සැකසුම් ඔබගේ අවශ්‍යතා අනුව නැවත ලබා දිය හැක.

7. Subscriber account: මෙතැන් සිට ඔබට ඔබේ ග්‍රාහක ගිණුමට පිවිසිය හැකිය, නැතහොත් ඔබට තවම එකක් නොමැති නම් එකක් සාදන්න.

8. Available: ඔබගේ ග්‍රාහක ගිණුමේ ඇති ශේෂය මෙය වන අතර, දින දර්ශන මාසය අවසානයේදී ඔබේ සංඥා සපයන්නන්ට ගෙවිය යුතු කොමිස් මුදල් අත්හිටවනු ලැබේ. ඔබගේ ශේෂය ප්‍රමාණවත් නොවන්නේ නම්, ඔබගේ ගිණුමට සංඥා ලැබීම නවත්වනු ඇත.

9. Locked:ඔබේ ග්‍රාහක ගිණුම සඳහා රඳවාගෙන ඇති ශේෂය මෙය වන අතර, එයින් දින දර්ශන මාසය අවසානයේ ඔබේ සංඥා සපයන්නන්ට ගෙවිය යුතු ලාභ කොටස් ගෙවනු ලැබේ.

10. Deposit: මෙම බොත්තම මඟින් ඔබට ඔබේ ග්‍රාහක ගිණුමට මුදල් තැන්පත් කළ හැකි අතර ඔබේ සැපයුම්කරුවන්ගෙන් සංඥා ලැබීම ආරම්භ කළ හැකිය. තැන්පත් කිරීම සඳහා දැනට සහාය දක්වන ක්‍රම නම්: Payeer සහ AdvCash.

11. Withdraw: මෙම බොත්තම මඟින් ඔබේ ග්‍රාහක ගිණුමෙන් ඔබේ පුද්ගලික පසුම්බිවලට මුදල් ලබා ගත හැකිය. මුදල් ආපසු ගැනීම සඳහා දැනට සහාය දක්වන පසුම්බි: Payeer සහ AdvCash.

12. Continue: මෙම බොත්තම මඟින් ඔබට ඔබේ සැපයුම්කරුවන්ගේ පිටපත් කිරීමේ සේවාව නැවත ආරම්භ කළ හැකි අතර ස්වයංක්‍රීය සංඥා ලැබීම දිගටම කරගෙන යා හැකිය.

13. Pausa: මෙම බොත්තම මඟින් ඔබට ඔබේ සැපයුම්කරුවන්ගේ පිටපත් කිරීමේ සේවාව විරාමයක් ලබා දිය හැකි අතර ස්වයංක්‍රීය සංඥා ලැබීම නවත්වන්න.

1. Subscriber status update: මෙම බොත්තම එබීමෙන් ඔබගේ දායකත්වයේ තත්වය වත්මන් කාලයට යාවත්කාලීන වේ.

2. Pause/Continue: මෙම බොත්තම එබීමෙන් සැපයුම්කරුගේ සියලු ක්‍රියාකාරකම් විරාම ගත වනු ඇත. නැවත සංඥා ලබා ගැනීම සඳහා ඔබ නැවත බොත්තම ක්ලික් කරන්න, එය දැන් මේ ආකාරයට පෙනේ:

3. දායකත්වය ඉවත්කිරීම: ඔබට සංඥා සැපයුම්කරුවෙකුගෙන් ඉවත් වීමට අවශ්‍ය නම්, මෙම බොත්තම ක්ලික් කරන්න

4. Your history with providrer: ඔබේ ගිණුමේ සැපයුම්කරු විසින් කරන ලද ගනුදෙනු වල ඉතිහාසය මෙන්ම ලාභ / අලාභ සටහනක් මෙහි ඔබට ඉදිරිපත් කෙරේ. ආකෘතිය සැපයුම්කරුවෙකුගේ සම්පූර්ණ ඉතිහාසයට සමාන වේ.

5. Chat: ඔබට සැපයුම්කරු සම්බන්ධ කර ගැනීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබට එය චැට් හරහා කළ හැකිය.

6. Configurations: ඔබට එක් මෙහෙයුමකට ඇති මුදල සැකසුම් කළ හැකි අතර සැපයුම්කරුගේ මාටින්ගේල් සැකසුම් ඔබගේ අවශ්‍යතා අනුව නැවත ලබා දිය හැක.

7. Subscriber account: මෙතැන් සිට ඔබට ඔබේ ග්‍රාහක ගිණුමට පිවිසිය හැකිය, නැතහොත් ඔබට තවම එකක් නොමැති නම් එකක් සාදන්න.

8. Available: ඔබගේ ග්‍රාහක ගිණුමේ ඇති ශේෂය මෙය වන අතර, දින දර්ශන මාසය අවසානයේදී ඔබේ සංඥා සපයන්නන්ට ගෙවිය යුතු කොමිස් මුදල් අත්හිටවනු ලැබේ. ඔබගේ ශේෂය ප්‍රමාණවත් නොවන්නේ නම්, ඔබගේ ගිණුමට සංඥා ලැබීම නවත්වනු ඇත.

9. Locked:ඔබේ ග්‍රාහක ගිණුම සඳහා රඳවාගෙන ඇති ශේෂය මෙය වන අතර, එයින් දින දර්ශන මාසය අවසානයේ ඔබේ සංඥා සපයන්නන්ට ගෙවිය යුතු ලාභ කොටස් ගෙවනු ලැබේ.

10. Deposit: මෙම බොත්තම මඟින් ඔබට ඔබේ ග්‍රාහක ගිණුමට මුදල් තැන්පත් කළ හැකි අතර ඔබේ සැපයුම්කරුවන්ගෙන් සංඥා ලැබීම ආරම්භ කළ හැකිය. තැන්පත් කිරීම සඳහා දැනට සහාය දක්වන ක්‍රම නම්: Payeer සහ AdvCash.

11. Withdraw: මෙම බොත්තම මඟින් ඔබේ ග්‍රාහක ගිණුමෙන් ඔබේ පුද්ගලික පසුම්බිවලට මුදල් ලබා ගත හැකිය. මුදල් ආපසු ගැනීම සඳහා දැනට සහාය දක්වන පසුම්බි: Payeer සහ AdvCash.

සංඥා සැපයුම්කරුවෙකු වන්නේ කෙසේද?

C. සංඥා බෙදා ගන්න

ඔබට ග්‍රාහකයින්ට සංඥා ලබා දීමට අවශ්‍ය නම් .. ඔබටත් එය කළ හැකිය!

මෙටා ට්‍රේඩර් හි ඇති ඔබේ දර්ශක වලින් ස්වයංක්‍රීයව, ස්වයංක්‍රීය සම්බන්ධකය හෝ කාය-සම්බන්ධකය සමඟ ඔබේ සංඥා හුවමාරු කර ගැනීමේ හැකියාව ඔබට ඇත, එහිදී ඔබේ සෑම ට්‍රේඩ් සම්පුර්ණයෙන්ම ස්වයංක්‍රීයව පිටපත් කර ඔබේ ග්‍රාහකයින්ගේ ගිණුම් වෙත යවනු ලැබේ.

ඔබේ ග්‍රාහකයින්ට එක් එක් මෙහෙයුමේ ප්‍රමාණය තෝරා ගත හැකි අතර ඔබේ මාර්ටින්ගේල් උපාය මාර්ගයද ඉක්මවා යා හැක.

ඔබට විකල්ප දෙකක් තිබේ:

 • සෑම දින දර්ශන මාසයක් අවසානයේම ඔබේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ ලාභය මත කොමිස් වලින් ප්‍රතිශතයක් ස්වයංක්‍රීයව අය කරන්න.
 • නොමිලේ සංඥා ලබා දෙන්න.
සංඥා සැපයුම්කරුවෙකු වීම ඉතා පහසුය!

පහත පියවර අනුගමනය කරන්න, එවිට ඔබ මිනිත්තු කිහිපයකින් ඔබේ සංඥා බෙදා ගනු ඇත:

 1. පළමු පියවර වනුයේ සැපයුම්කරුගේ ගිණුමක් නිර්මාණය කිරීමයි, නැතහොත් ඔබට දැනටමත් ගිණුමක් තිබේ නම් ලොග් වන්න.

මෙය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා, ඔබ පිටපත් කිරීමේ පුවරුවේ පහළ දකුණු කෙළවරේ ඇති “Start session to become …” බොත්තම වෙත ගොස් එය ක්ලික් කරන්න.

2. ඔබ බොත්තම මත ක්ලික් කළ පසු, ඔබට පහත කවුළුව හමුවනු ඇත:

ඔබට ගිණුමක් තිබේ නම්, ඔබ ප්‍රවේශ විය යුත්තේ ඔබේ දත්ත සමඟ පමණි. ඔබට එකක් නොමැති නම්, පහත සඳහන් ක්ෂේත්‍ර පිරවීමෙන් ඔබ එය නිර්මාණය කළ යුතුය:

1. නම, මුරපදය සහ සැපයුම්කරුගේ විද්‍යුත් තැපෑල

මෙම ක්ෂේත්‍ර වලදී ඔබ ඔබේ නම සැපයුම්කරුවෙකු ලෙස ඇතුළත් කළ යුතුය, ඔබ පිවිසෙන ඔබගේ පුද්ගලික මුරපදය සහ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය.

පහසුවෙන් හඳුනාගත හැකි නමක්, ප්‍රමාණවත් මුරපදයක් සහ වලංගු ඊමේල් ලිපිනයක් තෝරා ගැනීමට අපි ඔබට නිර්දේශ කරමු, මන්ද ඔබේ ලියාපදිංචිය ඒ වෙත යවන කේතයක් සමඟ තහවුරු කිරීමට ඔබට අවශ්‍ය වනු ඇත.

2. සාමාන්‍ය සැකසුම්
 • Public:ඔබ මෙම කොටුව සලකුණු කළහොත්, ඔබේ සංඥා පොදු වන අතර එම නිසා සියලුම MT2 ට්‍රේඩ් භාවිතා කරන්නන් සඳහා ලබා ගත හැකිය.
 • Accept new requests automatically: ඔබ මෙම කොටුව සලකුණු කළහොත්, සියලුම දායකත්ව ඉල්ලීම් ස්වයංක්‍රීයව පිළිගනු ලැබේ.
 • Information for subscribers: ඉදිරිපත් කරන ලද සංඥා සේවාව පිළිබඳ කෙටි පැහැදිලි කිරීමේ විස්තරයක්, එය ඔබේ සැපයුම්කරුගේ පැතිකඩෙහි සංඥා සපයන්නන්ගේ පොදු ලැයිස්තුවේ දිස්වනු ඇත.
3. ලාභ කොටස
 • Free: ඔබට ග්‍රාහකයින්ට කිසිදු වියදමකින් තොරව සංඥා බෙදා ගැනීමට අවශ්‍ය නම් සහ ඔබ වෙනුවෙන් කොමිස් මුදල් නොමැති නම් මෙම කොටුව සලකුණු කරන්න.
 • Chargeable: සෑම දින දර්ශන මාසයක් අවසානයේම ස්වයංක්‍රීයව ඔබේ ග්‍රාහකයින්ගේ ලාභය සඳහා කොමිස් අය කිරීමට ඔබට අවශ්‍ය නම් මෙම කොටුව සලකුණු කරන්න.
  • උදාහරණයක් ලෙස: ලාභ කොටස 10% – ඔබේ ග්‍රාහකයාට මසකට ඩොලර් 1,000 ක ලාභයක් තිබේ නම්, ග්‍රාහක ගිණුමෙන් ස්වයංක්‍රීයව ඩොලර් 100 ක කොමිස් මුදලක් රඳවා ගනු ඇත, එය ස්වයංක්‍රීයව ඔබේ සැපයුම්කරුගේ ගිණුමට ගෙවනු ලැබේ. ඉපැයීම් ආපසු ලබා ගත හැකිය.

* සෑම කැලැන්ඩර මාසයක් අවසානයේම එක් එක් සැපයුම්කරු විසින් ජනනය කරන ලද මුළු කොමිස් වලින් 25% ක් ස්වයංක්‍රීයව MT2Trading අය කරනු ඇත. මෙම ගෙවීම MT2Trading විසින් සපයනු ලබන සේවාවන් ලෙස වටහාගෙන ඇති අතර එමඟින් පිටපත් කිරීමේ සේවාව නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක වේ.

4. බෙදාගත් සංඥා
 • All signals: ඔබ මෙම කොටුව සලකුණු කළහොත්, ඔබ පිටපත් කිරීමේ ට්‍රේඩ් සේවාව ඔබේ මෙටා ට්‍රේඩර් වේදිකාවේ ක්‍රියාත්මක වන සියලුම සංඥා බෙදාගනී.
 • Only signals: මෙම විකල්පය මඟින් ඔබේ ග්‍රාහකයින්ට බෙදා ගැනීමට අවශ්‍ය සංඥා විශේෂයෙන් තෝරා ගැනීමට ඉඩ ලබා දේ.

සැකසුම් අවසන් වූ පසු, “OK” මත ක්ලික් කරන්න, එවිට ඔබට සංඥා සැපයුම්කරුවෙකු ලෙස ඔබේ සේවාව ලබා දීම ආරම්භ කළ හැකිය.

මගේ සංඥා සැපයුම්කරුගේ සේවය කළමනාකරණය කරන්නේ කෙසේද?

ඔබේ සැපයුම්කරුගේ පැතිකඩ පොදු වූ පසු සහ පොදු සැපයුම්කරුවන්ගේ ලැයිස්තුවේ ලබා ගත හැකි වූ පසු, වේදිකාවේ භාවිතා කරන්නන්ට ඔබේ සංඥා වලට දායක වීමට ඉල්ලීමට පටන් ගත හැකිය.

අනුමත ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කරන අය ලැයිස්තුවට එකතු කරනු ලබන අතර එහි නිරූපකයේ රතු ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණක් පෙන්වනු ඇත. ඉල්ලීම් පිළිගැනීම හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම ඔබේ තීරණයයි.

මෙම ලැයිස්තුව මඟින් සියළුම ක්‍රියාකාරී ග්‍රාහකයින් සහ ඔවුන්ගේ සේවාවට දායකත්වයක් ඉල්ලා ඇති පරිශීලකයින් පෙන්වනු ඇත.

එක් එක් ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීමක් සහිත ලැයිස්තුව මෙන්න:

1. Continue: මෙම බොත්තම සමඟ, ඔබට ඕනෑම වේලාවක ඔබේ සංඥා සේවාව නැවත ආරම්භ කළ හැකිය.

2. Pause: මෙම බොත්තම සමඟ, ඔබට ඕනෑම වේලාවක ඔබේ සංඥා සේවාව විරාමයක් තැබිය හැකිය.

3. Provider account: ඔබ මෙම බොත්තම මත ක්ලික් කළහොත්, ඔබට ඔබේ සැපයුම්කරුගේ ගිණුමට පිවිසිය හැකිය, නැතහොත් නව එකක් සාදන්න.

4. Pending: මෙම අංකයෙන් දැක්වෙන්නේ එක් එක් දින දර්ශන මාසය අවසානයේදී ඔබේ සැපයුම්කරුගේ ගිණුම ආපසු ලබා ගත යුතු කොමිස් ප්‍රමාණයයි. මාසය අවසානය දක්වා ඒවා “ඉතිරිව පවතී”.

5. Available: දින දර්ශන මාසය අවසන් වූ පසු, ඔබගේ අපේක්ෂිත කොමිස් මුදල් ලබා ගත හැකි වනු ඇත, එවිට ඔබට ඒවා ඔබේ පසුම්බියට ක්ෂණිකව ආපසු ලබා ගත හැකිය.

6. Withdraw: මෙම බොත්තම ක්ලික් කිරීමෙන් ඔබට කැමති කොමිස් මුදල් ඔබේ අභිමතය පරිදි ඉවත් කර ගත හැකිය.

7. Chat: චැට් හරහා ඔබට ඔබේ ග්‍රාහකයින් සමඟ ඍජු හා ක්ෂණිකව සම්බන්ධ විය හැකිය.

8. Trades history: මෙම බොත්තම මඟින් ඔබට සියලු ගනුදෙනු වල ඉතිහාසය සහ තෝරාගත් ග්‍රාහකයාගේ ලාභ ප්‍රස්ථාරය විවෘත කළ හැකිය.

9. Approve: ඔබට දායකත්ව ඉල්ලීමක් ඇති විට, පරිශීලකයා ලැයිස්තුවට එක් කරනු ඇති අතර ඔබට ඉල්ලීම පිළිගැනීමට හෝ මෙම බොත්තම සමඟ එය ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට හැකියාවක් ඇත.

10. Filter: ඔබේ ග්‍රාහකයින්ගේ ලැයිස්තුවට විවිධ පෙරහන් යෙදීමට ඔබට හැකියාව ඇත.

11. Update: ග්‍රාහක දත්ත යාවත්කාලීන කරන්න (ගනුදෙනු, ඉපැයීම්, තත්වය, සංඛ්‍යාලේඛන).