මාටින්ගේල්

මාටින්ගේල් ක්‍රමෝපායන් යනු කුමක්ද?

මාටින්ගේල් ක්‍රමෝපායේ අදහස වන්නේ නැතිවූ ගනුදෙනු හේතුවෙන් සිදුවන පාඩු වලට ප්‍රතිරෝධය දැක්වීමයි.

සම්මත මාටින්ගේල් හි, ඔබට වෙළඳාමක් අහිමි වුවහොත්, ඔබ වැඩි වෙළඳ මුදලකින් නැවත ඇතුල් වන අතර, කාලයත් සමඟ ජයග්‍රාහී වෙළඳාමක් මඟින් පෙර පැවති සියලු පාඩු පියවා ගනු ඇත. මෙම නව ට්‍රෙඩ් මුදල මාටින්ගේල් සංගුණකය මගින් ගුණ ක‍ර නැතිවූ වෙළඳ ප්‍රමාණයට සමාන වේ.

මාටින්ගේල් ක්‍රමෝපාය අවදානම් විය හැකි බව සැලකිල්ලට ගත යුතුය, එබැවින් එය සැකසීමේදී ඔබ ඉතා සැලකිලිමත් විය යුතුය.

මාටින්ගේල් ගැන ඔබ දැනගත යුතු සියල්ල සහ එය සැකසීම් කරන්නේ කෙසේද යන්න අපි ඔබට විස්තරාත්මකව විස්තර කරන්නෙමු. පටන් ගමු!

මෙටා ට්‍රේඩර් ස්වංක්‍රීය සම්බන්ධකය ( Auto Connector ) සහ කාය සම්බන්ධකය ( Manual Connector ) හි සැකසුම්

මාටින්ගේල් කොටස පරාමිති තුනකින් සමන්විත වේ

පෙරනිමියෙන්, මාටින්ගේල් ක්‍රමෝපාය අක්‍රිය කර ඇත.

A . මාටින්ගේල්

ඔබ භාවිතා කිරීමට යන්නේ කුමන ආකාරයේ මාටින්ගේල්ද යන්න තෝරා ගැනීමට කාලයයි.

පෙරනිමියෙන් “No Martingale” තෝරාගත් මෙනුව ඔබ විවෘත කරන්නේ නම්, ඔබට තෝරා ගැනීමට වෙනස් මාටින්ගේල් විකල්ප හතක් ලැබේ.

හැකි සෑම විකල්පයක්ම පැහැදිලි කරමු.

පළමුවෙන්ම, ඔබ වෙනස් උපාය මාර්ග වර්ග දෙකක් වෙන්කර හඳුනාගත යුතුය: මාටින්ගේල් සහ ප්‍රති-මාටිංගේල්.

  • මාටින්ගේල්: මෙය සම්මත මාටින්ගේල් උපාය මාර්ගයයි. නැතිවූ ට්‍රේඩ් සඳහා එය අදාළ වේ. ඔබට මෙහෙයුමක් අහිමි වූ පසු, විශාල ට්‍රේඩ් මුදලකින් නව ට්‍රේඩ් එකක් විවෘත වනු ඇත (නැතිවූ වෙළඳ මුදලට සමානව මාර්ටින්ගේල් සංගුණකය මගින් ගුණ කරනු ලැබේ)

සම්මත මාටින්ගේල් උදාහරණය

  • ප්‍රති-මාටින්ගේල්: සම්මත මාටින්ගේල් මෙන් නොව, උපායමාර්ගය ජයග්‍රාහී වෙළඳාමට අදාළ වේ. ඔබ මෙහෙයුමක් ජයග්‍රහණය කළහොත්, වැඩි ට්‍රේඩ් මුදලක් සමඟ නව ට්‍රේඩ් එකක් විවෘත වේ.

ප්‍රති-මාටින්ගේල් උදාහරණය

සටහන: ප්‍රති-මාටින්ගේල් සඳහා සංගුණකය එකකට වඩා අඩු බව යෝජනා කෙරේ. එසේ නොමැතිනම්, ඔබ උපයා ගත් දේ ඔබට අහිමි වනු ඇත.

මාටින්ගේල් උපායමාර්ගය භාවිතා කිරීමට ඔබ තීරණය කළ පසු, එය යෙදිය යුත්තේ කවදාද යන්න තීරණය කිරීමට කාලයයි.

හැකි විකල්ප දෙකක් තිබේ:

  • “On next expiry”: වර්තමාන ‍ට්‍රේඩ් එකම මුදල් යුගලයක් මත අවසන් වූ වහාම මාර්ටින්ගේල් අදාළ වේ.
  • “On next signal”: ඊළඟ සංඥාව මත මාටින්ගේල් යොදනු ලැබේ. ඔබට එය එකම මුදල් යුගලයක් මත හෝ ඕනෑම දෙයක් යෙදීමට තෝරා ගත හැකිය.

මාටින්ගේල් “On next signal” ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඔබ තෝරා ගන්නේ නම්, හැකි විකල්ප දෙකක් ඇති බව ඔබට පෙනී යනු ඇත:

  • “On next signal (Connector)”: මාටින්ගේල් අදාළ වන්නේ එකම මුදල් යුගලයේ ඊළඟ සංඥාව මත පමණි.

උදාහරණයක් ලෙස: ඔබට USDCHF වෙළඳාමක් අහිමි වුවහොත් සහ අපගේ මාර්ටින්ගේල් ‘Connector’ මත සැකසුම් කර තිබේ නම්, එය අදාළ වන්නේ USDCHF සංඥාව පැමිණි විට පමණි.

  • “On next signal (Terminal)”: ඔබ මෙම විකල්පය තෝරා ගන්නේ නම්, ‘Terminal’ හි සැකසුම් කර ඇති ඕනෑම යුගලයක ඊළඟ සංඥාව මත මාටින්ගේල් යොදනු ලැබේ.

උදාහරණයක් ලෙස: ඔබ USDCHF, EURUSD සහ AUDUSD යුගල ‘Terminal’ මත සැකසුම් කර ඇතැයි සිතමු, මෙම යුගලවලින් එක ට්‍රේඩ් එකක් අහිමි වේ. ‘Terminal’ හි සැකසුම් කර ඇති ඕනෑම යුගලයකින් ඊළඟ ලැබුණු සංඥාව මත මාටින්ගේල් යොදනු ලැබේ (මෙම උදාහරණයේ USDCHF, EURUSD සහ AUDUSD). ඔබට EURUSD ට්‍රේඩ් එකක් අහිමි වුවහොත්, මාර්ටින්ගේල් පියවර ක්‍රියාත්මක කළ හැක්කේ USDCHF, EURUSD හෝ AUDUSD වලින් පමණි.

B. මාර්ටින්ගේල් පියවර:

මෙම පරාමිතිය මාටින්ගේල් පියවර ගණන අර්ථ දක්වයි.

ඔබට ට්‍රේඩ් එකක් අහිමි වුවහොත්, පළමු මාටින්ගේල් පියවර ක්‍රියාත්මක වේ. එය කලින් ට්‍රේඩ් මුදල තෝරාගත් සංගුණකය මගින් ගුණ කරනු ඇත. ඔබට පළමු මාටින්ගේල් පියවර අහිමි වුවහොත්, දෙවන පියවර අදාළ වේ. ඔබ දිගින් දිගටම පාඩු ලබනවා නම්, ඔබ විසින් සකසා ඇති උපරිම පියවර ගණන කරා ළඟා වන තෙක් එය මාටින්ගේල් උපායමාර්ගය ක්‍රියාත්මක කරයි. අවසාන පියවරට ළඟා වී වෙළඳාම නැති වුවහොත් මාටින්ගේල් පියවර කවුන්ටරය බිංදුවට සකසනු ඇත.

ඔබට අවශ්‍ය තරම් පියවර භාවිතා කළ හැකිය, නමුත් පියවර ගණන වැඩි වන තරමට අවදානම වැඩි බව මතක තබා ගන්න.

C. මාටින්ගේල් සංගුණකය:

එක් එක් මාටින්ගේල් පියවරේදී ඔබේ ට්‍රේඩ් මුදල ගුණ කරන අංකය මෙයයි.

ක්‍රියාත්මක කරන සෑම නව මාටින්ගේල් පියවරක් සඳහාම, නව ට්‍රේඩ් මුදලක් ගණනය කරනු ලැබේ (පෙර පියවර ට්‍රේඩ් මුදල තෝරාගත් සංගුණකය මගින් ගුණ කරනු ලැබේ)

ඉහත උදාහරණයේ දී, $2 ක වෙළඳාමක් පාඩු ලැබුවහොත් සහ ඔබේ මාර්ටින්ගේල් සංගුණකය 2 නම්, එය $2 x 2 ගුණ කරන අතර මාටින්ගේල් හි ඊළඟ පියවර ඇමරිකානු $4 කි.

සංඥා සැපයුම්කරුගේ ( signal provider’s ) මාටින්ගේල් උපායමාර්ගය අභිබවා යන්න

මගේ පිටපත් කිරීමේ ( copy trade ) සැපයුම්කරුගේ මාටින්ගේල් උපායමාර්ගය මට නොදන්වන්නෙ නම් මට කුමක් කළ හැකිද? ඔබේ සැපයුම්කරුවන්ගේ සැකසුම් අභිබවා ගොස් ඔබේම සැකසුම් සිදු කරන්න!

ඔබ දායකත්ව ඉල්ලීමක් ( subscription request ) සංඥා සැපයුම්කරුවෙකුට යවන විට මෙම කවුළුව ස්වයංක්‍රීයව විවෘත වේ

මෙම කවුළුව තුළට පැමිණි පසු, මෙම පියවර අනුගමනය කරන්න:

  1. “Override provider’s Martingale settings” පරීක්ෂා කරන්න.
  2. මාටින්ගේල් පියවර ගණන නිර්වචනය කර සකසන්න.
  3. මාටින්ගේල් සංගුණකය සකසන්න.

ඔබට සැපයුම්කරුගේ මාටින්ගේල් අක්‍රිය කිරීමට අවශ්‍ය නම්, “No Martingale” විකල්පය තෝරන්න.

මෙටා ට්‍රේඩර් සංඥා සඳහා ස්ථාවර මාටින්ගේල්

MT2 හි “Configuration” කොටසේ සිට සෑම විටම එකම සංගුණකය භාවිතා නොකර ඔබට එක් එක් මාටින්ගේල් පියවරේ ප්‍රමාණය ලබා දීම කළ හැකිය.

‘Configuration’ කොටසේ එක් එක් පියවර සඳහා විවිධ මාටින්ගේල් සංගුණක සැකසීමට අපට අවසර ඇත.

මාටින්ගේල් නොමැතිව ට්‍රේඩ් මුදල සකස් කරන ‘Amount’ පරාමිතිය තෝරන්න.

‘Fixed Martingale’ විකල්පය ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක වේ. මාටින්ගේල් හි පියවර 7 න් එක් එක් ප්‍රමාණය පෞද්ගලික කැමැත්තට සකසන්න.