ස්වයංක්‍රීය සංඥා සම්බන්ධකය

ස්වයංක්‍රීය සංඥා සම්බන්ධකය මෙටාට්‍රේඩර් 4/5 සහ MT2 ට්‍රේඩ් Platform අතර පාලමක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.
එය ඔබේ මෙටා ට්‍රේඩර් දර්ශක ය / යන් සංඥා ට්‍රේඩ් රොබෝ වෙත යවනු ඇත, එමඟින් ඔබේ තැරැව්ක රු / රැවන් ගේ ගිණුමේ ගනුදෙනු ස්වයංක්‍රීයව විවෘත වේ.

මෙටාට්‍රේඩර් මතට එය යොමු කරන්නේ කෙසේද?

මෙටා ට්‍රේඩර් හි MT2 ට්‍රේඩ් ගොනු සාර්ථකව යොමු කිරීම සඳහා, ඔබ දර්ශක සහ MT2Trading ෆෝල්ඩරය ඇතුළත් library දෙකම කොපි කර පේස්ට් කල යුතුය.

පළමුව, ඔබ දර්ශක ලිපිගොනු ගැන සැලකිලිමත් විය යුතුය:

 1. සම්බන්ධක ගොනුව සොයා ගන්න ‘MTTrading_Auto.ex4 /ex5’ MT2Trading බාගත කළ ෆෝල්ඩරය තුළ: ‘MT2Trading -> MetaTrader -> MT4/MT5 -> MQL4/MQL5-> Indicators’.
 2. සම්බන්ධක ගොනුව කොපි කරන්න ‘MT2Trading_Auto.ex4 /ex5’.
 3. ගොනුව මෙටා ට්‍රේඩර් වේදිකාවේ platform හි පේස්ට් කරන්න. මෙය කිරීමට යන්න: ‘File -> Open Data Folder -> MQL4/MQL5 -> Indicators’.

දෙවනුව, ඔබ Libraries ෆයිල් සමඟද එසේ කළ යුතුය.

 1. libraryෆයිල් “mt2trading_library.ex4/ex5” ෆෝල්ඩරය තුළ: “MT2Trading -MetaTrader > MT4/MT5 > MQL4 / MQL5 > Libraries”.
 2. කොපි කරගන්න library ෆයිල් “mt2trading_library.ex4/ex5″”.
 3. මෙටා ට්‍රේඩර් තුලට පේස්ට් කරන්න එසේ කිරීමට: “File > Open Data Folder > MQL4 / MQL5 > Libraries”.

මෙටා ට්‍රේඩර් හි එය විවෘත කරන්නේ කෙසේද?

ඔබේ මෙටා ට්‍රේඩර් ෆෝල්ඩර තුළ සම්බන්ධක ගොනුව ඇති පසු, එය ප්‍රස්ථාරයක විවෘත කිරීමට ඉදිරියට යන්න.

 1. නව ප්‍රස්ථාරයක් විවෘත කර ඔබ කැමති තාවකාලිකත්වය තෝරන්න.
 2. බ්‍රව්සරය විවෘත කරන්න: CTRL + N එබීමෙන්.
 3. ඔබේ සංඥා දර්ශකය / අච්චුව ප්‍රස්ථාරයට ඇද දමන්නඔබට දර්ශකයක් නොමැති නම්, අපි MT2 බාගත ලිපිගොනු තුළ “BinaryProfit” දර්ශකය අනුග්‍රහයක් ලෙස ඇතුළත් කරමු..”
 4. සම්බන්ධක ගොනුව “MT2Trading_Auto” ප්‍රස්ථාරයට ඇද දමන්න.

ඔබ ඔබේ දර්ශකය සහ සම්බන්ධකය ප්‍රස්ථාරයට සාර්ථකව ඇද ගත් පසු, සම්බන්ධක සැකසුම් කවුළුව ඔබට හමුවනු ඇත, එය මේ ආකාරයෙන් පෙනේ:

සැකසුම් කළ හැකි පරාමිතීන්

1. Indicator name

ඔබේ ගිණුමේ තැන්පත් කර ඇති සංඥා පැමිණෙන්නේ කොහෙන්දැයි හඳුනා ගැනීමට සහ MT2 ට්‍රේඩ් platform ට්‍රේඩ් වගුවේ ඒවායේ නම් පෙන්වීමට දර්ශකයේ නම භාවිතා වේ. ඔබ ට්‍රේඩ් කරන සංඥා වල නම් අනුව සංඛ්‍යාලේඛන සහ ඉතිහාසික දත්ත ද පදනම් වී ඇණවුම් කර ඇත.

දර්ශකයක් සමඟ සම්බන්ධකය ඔබේ ප්‍රස්ථාරයට ඇද ගත් පසු, ඔබ පැත්තේ ඇති කුඩා ඊතලය මත ක්ලික් කළ යුතු අතර ඔබේ ප්‍රස්ථාරවල ඇති සියලුම දර්ශක එහි දිස්වනු ඇත.

මෙම අවස්ථාවේදී අපි උදාහරණයක් ලෙස “BinaryProfit” දර්ශකය භාවිතා කරමු. ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම දර්ශකයක් භාවිතා කළ හැකි බව මතක තබා ගන්න.

ඔබට පෙනෙන පරිදි, ඔබේ මෙටා ට්‍රේඩර් දර්ශකයට සමාන නමක් සහිත ට්‍රේඩ් වගුවේ සංඥා දර්ශනය වේ.

2. Up # (signal buffer)

ඊතල, ලක්ෂ්‍ය හෝ වෙනත් ග්‍රැෆික් සංඥා ආකාරයෙන් සංඥා ජනනය කරන සෑම මෙටා ට්‍රේඩර් දර්ශකයක්ම ඊනියා දර්ශක බෆරවල සංඥා දත්ත සම්ප්‍රේෂණය කරයි.

සම්බන්ධකය සංඥා දර්ශකය හඳුනාගත් පසු, එය ස්වයංක්‍රීයව එහි ඊතල හෝ ලක්ෂ්‍ය කියවා ඔබ වෙනුවෙන් CALL හෝ PUT වෙළඳාම් කිරීම සඳහා රොබෝවරයාට සැකසුම් කිරීමේ විකල්පය ලබා දෙනු ඇත.

“Up” බෆරය තුළ ඔබේ ගිණුමේ CALLවෙළඳාමක් විවෘත කිරීම සඳහා රොබෝවරයාට පෙන්වන ග්‍රැෆික් සංඥා ව කුමක්දැයි තෝරා ගත යුතුය.

මෙම උදාහරණයේ දී, අපි රොබෝවරයාට CALL මෙහෙයුම් ලෙස හඳුනා ගැනීම සඳහා කොල ඊතලය ඉහළට තෝරාගත් ආකාරය ඔබට දැක ගත හැකිය.

3. Down # (signal buffer)

UP බෆරයට පටහැනිව, ඔබේ ප්‍රස්ථාරයේ ඇති දර්ශකයෙන් සංඥා ව හඳුනා ගැනීම සහ ඔබේ ගිණුමේ ඔබ වෙනුවෙන් PUTගනුදෙනු විවෘත කිරීම සඳහා DOWNබෆරය සිදු කරයි.

මෙම උදාහරණයේ දී, PUT මෙහෙයුම් ලෙස හඳුනා ගැනීම සඳහා අපි රොබෝවරයා සඳහා රතු ඊතලය තෝරාගත් ආකාරය ඔබට දැක ගත හැකිය.

4. Entry Type

ඔබ සංඥා බෆර සැකසුම් කිරීමෙන් පසු, ඔබට ඇතුළත් කිරීම් වර්ග දෙකක් තෝරා ගත හැකිය: OnNewBar හෝ Intrabar.

 • On the new bar entry, ට්‍රේඩ් සිදු කරනු ලබන්නේ කැන්ඩ්ල් අවසානයේ රොබෝවරයාට සංඥා ව ලැබුණු විට (එනම් නව තීරුව විවෘත කිරීමේදී) ය.
 • On the intrabar entry, සංඥා ව දිස් වූ වහාම වෙළඳාම විවෘත කළ යුතුය.

දර්ශකය මත පදනම්ව ඔබ කුමන ආකාරයේ ආදානයක් භාවිතා කළ යුතුද?

බොහෝ ප්‍රතිලෝම දර්ශක මඟින් නව තීරුව තුළට ඇතුළු වීමට සංඥා ජනනය කරන අතර ප්‍රවණතා දර්ශක සාමාන්‍යයෙන් intrabar ප්‍රවේශය සඳහා සංඥා ජනනය කරයි.

5. Trading Amount

මෙම පරාමිතිය මඟින් එක් එක් වෙළඳාම සඳහා ආයෝජනය කරන මුදල් ප්‍රමාණය සැකසීමට ඔබට ඉඩ සලසයි.

උදාහරණයේ දී, එම මුදල “1.0” බව අපට දැක ගත හැකි අතර එයින් අදහස් කරන්නේ රොබෝවරයා විවෘත කරන සෑම වෙළඳාමක්ම ඩොලර් 1 ක් වනු ඇති බවයි.

එක් එක් මෙහෙයුමේ ප්‍රමාණය වෙනස් කිරීමට ඔබට අවශ්‍ය නම්, ඔබ මෙම පරාමිතිය වෙනස් කළ යුතුය.

උදාහරණයක් ලෙස: ඩොලර් 5 ක් සඳහා, ඔබ “5.0” ලෙස ලබා දිය යුතුය. ඩොලර් 10 ක් සඳහා “10.0” ලෙස ය …

6. Expiry Time

මෙම පරාමිතිය මඟින් ඔබේ ට්‍රේඩ් වල කාලය ලබා දීමට ඉඩ ලබා දේ.

උදාහරණයක් ලෙස, කල් ඉකුත්වීම “5” ලෙස සකසා ඇත. මෙයින් අදහස් කරන්නේ රොබෝවරයා විවෘත කරන සෑම මෙහෙයුමක්ම මිනිත්තු 5 කට පසු ස්වයංක්‍රීයව වැසෙන බවයි.

ඔබ වැඩි හෝ සුළු කාලයකට කැමති නම්, මෙම අංකය වෙනස් කරන්න.

7. Martingale

පෙරනිමියෙන් මාටින්ගේල් උපාය අක්‍රීය කර ඇත.

එය සක්‍රිය කිරීම සඳහා “No Martingale” යනුවෙන් පවසන මෙනුව විවෘත කර ඔබ කැමති විකල්පය තෝරන්න.

මාටින්ගේල් උපායමාර්ගය ගැන සියල්ල ඉගෙන ගැනීමට ඔබ කැමති නම්, මෙහි ක්ලික් කරන්න

8. Broker

අවසාන වශයෙන්, ඔබේ ට්‍රේඩ් රොබෝවරයා ඔබ වෙනුවෙන් ට්‍රේඩ් කළ යුත්තේ කුමන තැරැව්කරුටද යන්න තීරණය කළ යුතුය.

පෙරනිමියෙන්, “All” තෝරාගෙන ඇති අතර, එයින් අදහස් වන්නේ සියලුම ගනුදෙනු සියලු තැරැව්කරුවන් තුළ තැන්පත් වනු ඇති බවයි (MT2 ට්‍රේඩ් විවෘත කර ඇති එම තැරැව්කරුවන්ගේ ගිණුම් පවතින තාක් කල්)

මෙම පරාමිතිය වෙනස් කිරීමට සහ ඔබේ තැරැව්කරු තෝරා ගැනීමට ඔබ ඊළඟ පියවර අනුගමනය කළ යුතුය:

 1. මෙටා ට්‍රේඩර් තුළ, ඉහළ දකුණු මෙනුවට ගොස් ක්ලික් කරන්න“Charts > Indicators List > MT2trading_auto”> Edit”.
 2. මත ක්ලික් කරන්න “Inputs > Select broker > දකුණට පහළින් ඇති කුඩා ඊතලය මත ක්ලික් කරන්න”
 3. තෝරන්න ඔබ කැමති තැරැව්කරුවන් සහ “OK” ක්ලික් කරන්න

ඔබ ඔබේ දර්ශකය නිවැරදිව සම්බන්ධ කර ඇත්නම්, ඔබේ ප්‍රස්ථාරවල මෙවැනි කවුළුවක් දැකිය යුතුය.

සම්බන්ධකය තාවකාලිකව නැවැත්වීමට, ඔබට “Pause” බොත්තම ක්ලික් කළ හැකි අතර ඔබේ රොබෝවරයා ට්‍රේඩ් නතර කරනු ඇත.

එය නැවත පවත්වා ගෙන යාමට නම්, ඔබ නැවත “Start” බොත්තම මත ක්ලික් කළ යුතු අතර ඔබේ රොබෝවරයා දිගටම ට්‍රේඩ් කරනු ඇත.