සැකසුම්

ඔබේ robots ඔබේ ගිණුමේ සංඥා ලබා ගන්නේ කොතැනින්ද යන්න නිර්වචනය කළ පසු, ඔබේ වෙළඳ උපාය මාර්ගයට අනුව MT2 හි සැකසුම් කිරීම ඉතා වැදගත් වේ.

MT2 සැකසුම් කවුළුවෙන්, ඔබට සැකසුම් ලබා දිය හැක:

 • ට්‍රේඩ් මුදල් ප්‍රමානය (Trade amounts)
 • අවදානම් කළමනාකරණය (Risk management)
 • ට්‍රේඩ් පෙරහන් කිරීම (Trading filters)
 • සාමාන්‍ය සැකසුම් (General configurations)
ඒ සෑම එකක්ම පැහැදිලි කර , ඔබගේ අවශ්‍යතාවන්ට සරිලන පරිදි ඒවා වින්‍යාසගත කළ හැකි ආකාරය පිළිබඳ ව පහතින් අපි උදාහරණ දෙන්නෙමු!

ට්‍රේඩ් මුදල් ප්‍රමානය

එක් එක් ට්‍රේඩ් platform මත ක්‍රියාත්මක කරන ට්‍රේඩ් මුදල නිර්වචනය කිරීම ඉතා වැදගත් වේ.

මෙම පරාමිතිය සීමා මායිම් කළ හැකි විකල්ප තුනක් තිබේ.

 • මෙටා ට්‍රේඩර් සම්බන්ධකයෙන් (From MetaTrader Connector)
 • අර්ථ දක්වා ඇති මුදල (Defined amount)
 • ශේෂයෙන් % (% of Balance)

ඔහුගේ උපායමාර්ගයන් ට සඳහා වඩාත් පහසු වන්නේ කුමන විකල්පයන්ද යන්න තෝරා ගැනීම පරිශීලකයාට හැකිය.

A. මෙටා ට්‍රේඩර් සම්බන්ධකයෙන්

ඔබ මෙම විකල්පය සක්‍රීය කරන්නේ නම්, platform හි ඔබේ මෙටා ට්‍රේඩර් සම්බන්ධකයේ සැකසුම් කර ඇති ට්‍රේඩ් මුදල භාවිතා කරයි. මෙම විකල්පය සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරනුයේ ට්‍රේඩ් මුදල්, විවිධ මුදල් යුගල අතර වෙනස් වූ විටය.

උදාහරණයක් ලෙස: ඔබ දර්ශකයේ හොඳම මුදල් යුගලය EURUSD බව ඔබ හඳුනා ගන්නේ නම්, හොඳ උපාය මාර්ගයක් වන්නේ ට්‍රේඩ් මුදල වැඩි කිරීමෙන් මෙම යුගලය තුළ වැඩි අවදානමක් ගැනීමයි. මෙය ලබා ගැනීම සඳහා, ඔබ «From MetaTrader Connector» විකල්පය භාවිතා කළ යුතුය.

B. මුදල (Amount)

සෑම මුදල් යුගලයකම එක් එක් ට්‍රේඩ් එකකට සමාන මුදලකින් ක්‍රියාත්මක වීමට ඔබ තීරණය කරන්නේ නම්, මෙය නිවැරදි විකල්පයයි.

සටහන: ඔබට ස්ථාවර මාටින්ගේල් සැකසුම් කළ හැකිය. අගයන් බිංදුවට වඩා වැඩි විය යුතුය.

C. ශේෂයෙන් % (% of Balance)

එක් එක් ට්‍රේඩ් හි ඔබේ වර්තමාන ශේෂයෙන් ප්‍රතිශතයක් ලෙස ට්‍රේඩ් කිරීමට ඔබ කැමති නම් මෙම විකල්පය තෝරන්න.

සටහන: ඔබට සංයුක්ත ලෙස වැඩිවීමට අවශ්‍ය නම්, සැකයකින් තොරව, ඔබේ තේරීම මෙය වේ.

අවදානම් කලමනාකරණය (Risk management)

පද්ධතියක් අරමුණු කරනු ලබන අපේක්ෂාවන් පද්ධතියෙහි ධනාත්මක අපෙක්ෂාවන්හට සාක්ෂාත් කර ගැනීමට නොහැකිවීම අවධානම ලෙස හදුන්වයි

ට්‍රේඩ් ඉහළ අවදානම් ක්‍රියාකාරකමක් වන අතර බොහෝ විට සාර්ථකත්වය රඳා පවතින්නේ ඔබේ පාඩු සහ වාසි ඔබ දරාගන්නේ කෙසේද යන්න මතය.

අවදානම් කළමනාකරණය මඟින් ලාභ උපරිම කර ගනිමින් පාඩු පාලනය කර ගැනීමට උපකාරී වන මෙවලම් අපට ලබා දේ.

A. දෛනික පාඩු නැවැත්වීම (Daily Stop Loss)

දෛනික නැවතුම් පාඩු සීමාවක් නියම කළ හැකිය. දිනක් තුළ ඔබට අහිමි වීමට ඉඩ දෙන මුදල් ප්‍රමාණය ඔබට වෙනස් කළ හැකිය.
මෙම මුදල ළඟා වූ පසු, platform හි සියළුම මෙහෙයුම් නවතා දමනු ඇත.

ඔබේ පරිගණකයේ වේලාවෙන් දවස අවසානයේ දෛනික ලාභය බිංදුවට යලි සකසනු ඇත.

B. දෛනික ලාභය ලබා ගැනීම (Daily Take Profit)

ඔබට දෛනික ලාභ සීමාවක් ද නියම කළ හැකිය. දෛනික ඉලක්කය කරා ළඟා වූ පසු, platform හි සියළුම මෙහෙයුම් නවතා දමනු ඇත.
දෛනික ලාභය දවස අවසානයේදී බිංදුවට යලි සකසනු ඇත.

C. ට්‍රේඩ් මුදල් සීමාව (Trade Amount Limit)

ට්‍රේඩ් හි උපරිම මුදලක්නියම කරන්න. මෙම පෙරණය දර්ශකයකින් හෝ සංඥා සැපයුම්කරුවෙකුගෙන් හෝ, සියලු මෙහෙයුම් සඳහා අදාළ වේ

උදාහරණයක් වශයෙන්: «Trade Amount Limit» $3 ලෙස සැලකූ විට. අපගේ දර්ශකය / සැපයුම්කරු ඩොලර් 4 ක තුන්වන මාටින්ගේල් එක ක්‍රියාත්මක කලත්. ට්‍රේඩ් මුදල අපගේ ස්ථාපිත සීමාව ඉක්මවා යන බැවින් වෙළඳාම ක්‍රියාත්මක නොවේ.

D. ට්‍රේඩ් පරිමාව සීමාව (Trade Volume Limit)

ඔබට ට්‍රේඩ් පරිමාවේ සීමාවක් ද සීමා කළ හැකිය. ඔබට නිශ්චිත වේලාවක ට්‍රේඩ් කිහිපයක් තිබේ නම්, සියලු විවෘත ගනුදෙනු සඳහා ආයෝජනය කරන ලද මුළු මුදල සඳහා උපරිම සීමාවක් නියම කළ හැකිය (ක්‍රියාත්මක කරන ලද සියලුම මෙහෙයුම්වල එකතුව).

උදාඅරනයක් ලෙස: «Trade Volume Limit» $10 ලෙස ඇකසූ විට. අපට එකවර ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඩොලර් 5 බැගින් වූ මෙහෙයුම් 3 ක් ලැබේ (මුළු පරිමාව: $ 15). robots විසින් පළමු මෙහෙයුම් දෙක ($ 10) ක්‍රියාත්මක කර තෙවන එක ඉවත දමනු ඇත.

E. ලාභ කවුන්ටරය පැය 0:00 ට නැවත ආරම්භ වේ. (Restart profit counter at 00:00hs)

ඔබේ පරිගණකයේ වේලාව පැය 00:00 ට ළඟා වූ විට දෛනික ඉපැයීම් කවුන්ටරය ශුන්‍යයට පැමිණෙන ආකාරයට ඔබේ වේදිකාව සැකසීමට ඔබට හැකි වේ.

F. Platform එක වසා විවෘත කළ විට කවුන්ටරය නැවත ආරම්භ කරන්න.(Restart counter when platform is closed and opened)

ඔබේ platform එක ඔබ නැවත ආරම්භ කරන සෑම දිනකම දෛනික ඉපැයීම් කවුන්ටරය ශුන්‍යයට පැමිණෙන ආකාරයට සැකසුම් කළ හැකිය.

ට්‍රේඩ් පෙරහන් කිරීම (Trading Filters)

මෙම ක්‍රියාකාරීත්වය සමඟ ඔබේ ට්‍රේඩ් robot ව විවිධ පෙරහන් 4 ක් එකතු කිරීමට ඔබට හැකි වනු ඇත:

 • අවම ගෙවීම (Minimum Payout)
 • වෙළඳ වේලාවන් (Trading Hours)
 • මුදල් යුගලයකට ට්‍රේඩ් විවෘතවිය හැකි ප්‍රමානයේ සීමාව
 • සියලුම විවෘත ට්‍රේඩ් සීමාව (Trading Hours)
A. අවම ගෙවීම (Minimum Payout)

දිනූ සෑම ට්‍රේඩ් එකක් සඳහාම, ඔබේ තැරැව්කරු ඔබට කොමිස් මුදලක් ගෙවනු ඇත.
ඔබට අවම තැරැව්කරු ගෙවීමේ ප්‍රතිශතය ලබා දිය හැකිය.

උදාහරණය: දවසේ නිශ්චිත වේලාවක ඔබේ තැරැව්කරු යම් මුදල් යුගලයක් සඳහා කොමිස් මුදල අඩු කිරීමට තීරණය කරන අතර මෙම ගෙවීම් ප්‍රතිශතය ඔබ විසින් නියම කරන ලද අවම නියමයට වඩා අඩුය. ඔබේ Robots ගනුදෙනු සිදු නොකරන අතර හේතුව පැහැදිලි කරන පණිවිඩයක් පෙන්වනු ඇත.

B. ට්‍රේඩ් කාලය (Trading Hours)

ඔබට ස්වයංක්‍රීයව ට්‍රේඩ් කිරීමට Robots අවසර දී ඇති කාල පරාසයක් සැකසිය හැකිය.
එය ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන්නේ ස්ථාපිත කාල පරාසය තුළ ඇති ගනුදෙනු පමණි.

පළමු පරාමිතිය සැසියේ ආරම්භයට අනුරූප වන අතර දෙවැන්න අවසානයට වේ.

C. මුදල් යුගලයකට විවෘත ට්‍රේඩ් ගනනහි සීමාව (Limit of Open Trades Per Pair)

ඔබට මුදල් යුගලයකට උපරිම විවෘත ගනුදෙනු ගණන සැකසිය හැකිය.

උදාහරණයක් ලෙස: ඔබ යුගලයකට එක් මෙහෙයුමකට සීමා කළහොත් සහ ඔබේ දර්ශකය ඔබේ සංඥා සැපයුම්කරුට එකවරම සංඥා යවන්නේ නම්, එක් මෙහෙයුමක් පමණක් ක්‍රියාත්මක වන අතර එය Platform එකට මුලින්ම ලැබුණ ට්‍රේඩ් එකයි.

D. සියලුම විවෘත ට්‍රේඩ් ගනනහි සීමාව (Limit of All Open Trades)

ඔබට යම් වේලාවක සියලුම මුදල් යුගල සඳහා විවෘත ට්‍රේඩ් සීමාවක් නියම කළ හැකිය. මෙම විකල්පය සියලු විවෘත මෙහෙයුම් වලට වඩා උපරිම උපරිමයක් සීමා කරනු ඇත.

සාමාන්‍ය සැකසුම් (Limit of All Open Trades)

මෙම කොටසේදී ඔබට ඔබේ MT2 Platform හි විවිධ පොදු සැකසුම් යෙදිය හැකිය.

 • ගිනුම් ශේෂය පෙන්වන්න (Show account balance)
 • ලාභ ප්‍රමානය පෙන්වන්න (Show profits counter)
 • මෙහෙයුම් පරිමාව පෙන්වන්න (Show volume of operations).
 • ගිණුම් අංකය පෙන්වන්න (Show account number)
 • ආරම්භක සහ අවසන් මිල පෙන්වන්න (Show opening and closing price)
 • විවෘත නොකළ මෙහෙයුම් සඟවන්න (Hide unopened operations)
A. විවෘත නොකළ මෙහෙයුම් සඟවන්න (Show account balance)

ඔබගේ ගිණුමේ ශේෂය පෙන්වීම / සැඟවීම ඔබට තීරණය කළ හැකිය.

B. ලාභ ප්‍රමානය පෙන්වන්න (Show profits counter)

ඔබට දවසේ ලාභ හෝ අලාභ පෙන්වීම / සැඟවීම කල හැක, ලාභ සඳහා වන පෙළ කොල වන අතර පාඩු සඳහා රතු වේ.

C. වෙළඳ පරිමාව පෙන්වන්න (Show traded volume)

එම අවස්ථාවේ දී ට්‍රේඩ් කළ මුළු පරිමාව පෙන්වීම / සැඟවීම ඔබට තීරණය කළ හැකිය.

D. ගිණුම් අංකය පෙන්වන්න (Show account number)

අපගේ ගිණුම් අංකය සැඟවීමට / පෙන්වීම ඔබට තීරණය කළ හැකිය. ඔබ platform හි තිර දර්ශන / වීඩියෝ බෙදා ගැනීමට අදහස් කරන්නේ නම්, ආරක්ෂක හේතූන් මත ඔබගේ ගිණුම් අංකය සැඟවීමට වග බලා ගන්න.

E. ආරම්භක සහ අවසන් මිල පෙන්වන්න (Show opening and closing price)

මෙම විකල්පය සමඟ ඔබේ ට්‍රේඩ් වගුව මඟින් එක් එක් වෙළඳාමේ ආරම්භක මිල සහ අවසන් මිල පෙන්වීමට තෝරා ගත හැකිය.

F. විවෘත නොකළ මෙහෙයුම් සඟවන්න (Hide unopened operations)

මෙම විකල්පය සමඟින් ඔබට ඔබේ ට්‍රේඩ් වගුව තෝරා ගැනීමට හෝ යම් දෝෂයක් හේතුවෙන් අසාර්ථක වූ සහ සිදු කිරීමට නොහැකි වූ මෙහෙයුම් තෝරා ගත හැකිය.