การชำระเงิน

0

ยอดที่ชำระเงินแล้ว:

0

  ยอดที่ยังไม่ได้ชำระเงิน: *การถอนเงินขั้นต่ำ: 75 ดอลลาร์

  วิธีการชำระเงิน:

  อีเมลการชำระเงิน:

  ประวัติการชำระเงินของคุณ

  การแนะนำ วันที่ จำนวน สถานะ
  # 4324 8:54 am 17/07/2024 $13.50 จ่ายแล้ว
  # 4324 8:54 am 17/07/2024 $13.50 จ่ายแล้ว
  # 4324 8:54 am 17/07/2024 $13.50 จ่ายแล้ว
  # 4324 8:54 am 17/07/2024 $13.50 จ่ายแล้ว
  # 4324 8:54 am 17/07/2024 $5.40 จ่ายแล้ว
  # 4324 8:54 am 17/07/2024 $2.70 จ่ายแล้ว
  # 4324 8:54 am 17/07/2024 $2.70 จ่ายแล้ว
  # 4324 8:54 am 17/07/2024 $2.70 จ่ายแล้ว
  # 4324 8:54 am 17/07/2024 $2.70 จ่ายแล้ว
  # 4324 8:54 am 17/07/2024 $2.70 จ่ายแล้ว

  1 2 3 473

  Your payment methods

  Now skrill is primary payment method
  Save chanages