ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (“ ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) ควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างคุณ (“ คุณ” หรือ“ ผู้ใช้”) กับ MT2 TECH LTD (“ เจ้าของ” และร่วมกับผู้ใช้“ คู่สัญญา”) เกี่ยวกับ การจัดหาและการใช้งานซอฟต์แวร์ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ก่อนการติดตั้งหรือใช้งานในลักษณะใด ๆ ของซอฟต์แวร์ การทำเช่นนี้จะถือว่าเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยคุณอย่างครบถ้วน หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้คุณจะต้องไม่ใช้ซอฟต์แวร์ หากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ได้รับการยอมรับคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานซอฟต์แวร์ในแบบใด ๆ

1. การให้บริการซอฟต์แวร์ตามการบริการ:

a. เจ้าของเป็นกรรมสิทธิ์ของ MT2 TRADING PLATFORM (“ ซอฟต์แวร์”) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับโบรกเกอร์หรือโบรกเกอร์ที่ได้รับมอบหมาย (“ นายหน้า” หรือ“ โบรกเกอร์”) ในตัวเลือกไบนารีและการดำเนินการเกี่ยวกับ forex ในตลาด FX ซอฟต์แวร์นี้มอบให้แก่ผู้ใช้ผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต (“ ผู้ขาย”)

b. ซอฟต์แวร์อนุญาตให้ทำการซื้อขายอัตโนมัติตามสัญญาณที่ได้รับจากเทอร์มินัล MetaTrader ผ่านตัวเชื่อมต่ออัตโนมัติหรือด้วยตนเองที่มีให้พร้อมกับซอฟต์แวร์ตามที่ผู้ใช้เลือก

ในบรรดาคุณลักษณะซอฟต์แวร์นี้มีตัวกรองข่าวและการจัดการเงิน และมันจะรวมถึงคุณลักษณะ ‘ คัดลอกการซื้อขาย ‘ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเป็นสมาชิกของผู้ใช้อื่นๆที่ทำหน้าที่เป็นผู้ส่งสัญญาณ ผู้ใช้ที่มีการสมัครเป็นสมาชิกสัญญาณผู้ให้บริการสามารถมอบหมายบน ระบบการออกคำสั่งซื้อขายตามการกระทำของผู้ส่งสัญญาณ

c. ซอฟต์แวร์สามารถให้บริการในบัญชีทดลองโดยไม่ จำกัด เวลา (“ บัญชีสาธิต”)

d. อีกทางเลือกหนึ่งซอฟต์แวร์สามารถจัดให้ตามบัญชีจริงสำหรับระยะเวลาการเช่าหรือถาวรตราบใดที่ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องดังที่ระบุไว้ด้านล่างนั้นได้รับการชำระโดยผู้ใช้ (“ บัญชี”)

2. ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของและผู้ใช้:

a. เจ้าของไม่ทำกำไรใด ๆ จากการดำเนินการของผู้ใช้เนื่องจากความสัมพันธ์กับโบรกเกอร์

b. ผู้ใช้รับทราบว่าตัวเลือกไบนารีและการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตรามีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน ก่อนตัดสินใจซื้อขายไบนารีออปชั่นผู้ใช้งานได้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงวัตถุประสงค์การลงทุนระดับประสบการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ความเป็นไปได้ที่ผู้ใช้สามารถสูญเสียอย่างต่อเนื่องในการเริ่มต้นลงทุน. ผู้ใช้ไม่ควรลงทุนเงินที่ไม่สามารถยอมรับการสูญเสียได้ ผู้ใช้ควรตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับไบนารีออฟชั่น และการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน และขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินในกรณีที่มีข้อสงสัยใดๆ

c. นอกจากนี้ผู้ใช้ยังยอมรับว่าคุณสมบัติบริการ ‘ คัดลอกการซื้อขาย ‘ ไม่ได้เป็นการแนะนำการลงทุนจากเจ้าของเนื่องจากคุณลักษณะนี้ช่วยให้คุณสามารถติดตามผู้ใช้รายอื่นและร่วมดำเนินงานที่คล้ายกันได้ตามการกระทำของพวกเขา

d. เจ้าของไม่มีหน้าที่กำกับดูแลหรือตรวจสอบการกระทำหรือคำแนะนำของโบรกเกอร์ บริการของโบรคเกอร์ให้กับผู้ใช้ไม่ได้อยู่ในทางที่เป็นตัวแทนของการรับรองโดยเจ้าของหรือว่าเจ้าของได้รับการพิจารณาหรืออนุมัติการดำเนินงานของโบรกเกอร์บริการหรือคำแนะนำหรือคำแนะนำหรือการกระทำใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรซอฟต์แวร์เป็นการรับรองใดๆของนายหน้าและ/หรือบริการของบริษัท

e. ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการวิเคราะห์และตรวจสอบว่าไบนารีออฟชั่นหรือกิจกรรมอัตาแลกเปลี่ยน เป็นกฎหมายในเขตอำนาจศาลใดๆที่เกี่ยวข้องและถ้านายหน้ามีการอนุมัติที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายและตกลงที่จะรักษาเจ้าของไม่เป็นอันตราย จากความรับผิดใดๆทั้งหมด, สูญเสีย, ความเสียหาย, คดี, การดำเนินการ, การอุทธรณ์, การประเมิน, ค่าปรับ, การกระทำ, สาเหตุของการกระทำ, คำตัดสิน, การจ่ายเงิน, คำสั่งศาล, การสอบสวน, โทษพลเรือนและ/หรือความต้องการของชนิดใดๆที่อาจส่งผลให้ (รวมทั้ง ค่าทนายความและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง) ไม่ว่าจะเป็นชดเชย, แบบอย่าง, กำลังกวาดล้าง, พิเศษ, ที่เป็นผลและ/หรือโดยอ้อมที่เกิดจากการดำเนินงานโดยตรงหรือโดยทางการโดยผู้ใช้.

f. การร้องเรียนหรือข้อพิพาทใดๆเกี่ยวกับบริการของโบรกเกอร์หรือเกี่ยวกับการดำเนินการของโบรกเกอร์จะต้องทำโดยตรงกับโบรกเกอร์ดังกล่าวและภายใต้สถานการณ์ใดก็ตามและโดยไม่มีความหมายต่อเจ้าของ

g. แต่ละฝ่ายไม่มีอำนาจและจะไม่ทำให้การรับรองใดๆหรือให้การรับประกันใดๆในนามของบุคคลอื่น ไม่มีฝ่ายใดที่จะมีอำนาจในการผูกมัดบุคคลอื่นหรือเข้าไปในข้อตกลงใดๆความเข้าใจหรือความมุ่งมั่นที่ให้ขึ้นต่อความรับผิดหรือภาระผูกพันใดๆต่อบุคคลอื่น

3. การชำระเงิน:

a. การใช้บัญชี เงินทดลอง จะไม่ก่อให้เกิดการชำระเงินค่าธรรมเนียมใดๆ

b. การใช้บัญชีจริงจะก่อให้เกิดการชำระเงินค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

c. ผู้ใช้จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการพิจารณาข้อกำหนดของซอฟต์แวร์เมื่อใช้บัญชีจริง (“ค่าธรรมเนียมซอฟต์แวร์”) ค่าธรรมเนียมซอฟต์แวร์จะถูกเรียกเก็บเงินเป็นรายเดือนสำหรับใบอนุญาตเช่าหรือเป็นการชำระเงินครั้งเดียวสำหรับใบอนุญาตถาวร ในกรณีที่มีใบอนุญาตให้เช่าการสมัครสมาชิกรายเดือนสามารถยกเลิกได้ในตอนท้ายของเดือน

d. หากผู้ใช้กลายเป็นผู้ให้บริการสัญญาณตามที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 1 c. เจ้าของจะมีสิทธิได้รับค่าคอมมิชชั่น 20% ในผลตอบแทนกำไรส่วนแบ่งที่ได้รับจากผู้ใช้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการสัญญาณแก่ผู้ใช้อื่น (“ค่าบริการ” และร่วมกับค่าซอฟต์แวร์ “ค่าธรรมเนียม”)

e. เจ้าของอาจจะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องกำหนดเหตุผลหรือสาเหตุและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

f. เจ้าของอาจใช้บริการของตัวประมวลผลการชำระเงินที่อาจเป็นผู้จัดจำหน่ายสำหรับคอลเลกชันของค่าธรรมเนียม ดังนั้นกิจกรรมการประมวลผลการชำระเงินอาจอยู่ภายใต้ชุดของกฎระเบียบอื่นนอกเหนือจากข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้

4. ทรัพย์สินทางปัญญา:

a. ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข, เจ้าของขออนุญาตให้ผู้ใช้จำกัดเวลาที่จ่ายเป็นค่าซอฟต์แวร์, ไม่ใช่เฉพาะ, ไม่สามารถถ่ายโอน, ใช้ได้เฉพาะสำหรับตน, ใบอนุญาตในการเข้าถึงและใช้ซอฟต์แวร์บน พื้นฐานของซอฟต์แวร์เป็นบริการ (“ใบอนุญาต”)

b. ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ในทางอื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นในส่วนที่ 1 (การจัดสรรซอฟต์แวร์-เป็นบริการ) ด้วยเหตุนี้ผู้ใช้จะต้องไม่ และจะไม่พยายามที่ดีที่สุดในการทำให้บุคคลที่สามไม่ดำเนินการใดๆต่อไปนี้: (i) ขัดขวางการรักษาความปลอดภัยหรือการใช้ผิดหรือรบกวนซอฟต์แวร์ (ii) ใช้วิธีวิศวกรรมย้อนกลับหรือดูการทำงานเพื่อวัตถุประสงค์ในการออกแบบการปรับเปลี่ยนหรือสร้างสภาพแวดล้อมโปรแกรมหรือโครงสร้างพื้นฐานใดๆหรือส่วนใดๆซึ่งทำหน้าที่คล้ายกับฟังก์ชันที่ดำเนินการโดยซอฟต์แวร์ ; (3) ขายหรือเช่าช่วงให้การใช้ในเชิงพาณิชย์ ให้เช่าหรือสร้างรายได้จากหรืออื่นให้การเข้าถึงซอฟต์แวร์; และ (iv) แนะนำการแก้ไขใดๆในซอฟต์แวร์.

c. ร่วมรับทราบว่าซอฟต์แวร์เป็นเจ้าของโดยเจ้าของและผู้จัดจำหน่ายเป็นตัวแทนจำหน่ายของซอฟต์แวร์ดังกล่าว ทั้งหมด, ชื่อ, ลิขสิทธิ์และความสนใจอื่นๆในและส่วนใดๆของใดๆหรือทุกระบบของบุคคลใดๆ, ซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีที่นอกเหนือจากซอฟต์แวร์จะยังคงเป็นทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวเสมอและเฉพาะ.

d. เมื่อใช้ซอฟต์แวร์ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เจ้าของแจ้งเพื่อปกป้องซอฟต์แวร์

5. ความปลอดภัยของข้อมูล & กฎหมายความเป็นส่วนตัว:

a. เจ้าของประกาศให้ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับและศาสนพิธีของเขตอำนาจศาลที่ใช้บังคับกับบทบัญญัติของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวการป้องกันข้อมูลความปลอดภัยของข้อมูลและการจัดการการละเมิดความปลอดภัยของข้อมูล

b. เพื่อที่จะให้การเข้าถึงซอฟต์แวร์ที่ผู้ใช้อาจจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ: ชื่อและนามสกุลที่อยู่ e-mail ของบัญชีนายหน้า

c. ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้: ให้การเข้าถึงและการใช้งานซอฟต์แวร์ และ (2) ส่งจดหมายข่าวเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับซอฟต์แวร์รวมถึงจดหมายข่าวโปรโมชั่น ผู้ใช้สามารถขอข้อห้ามในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองหรือแบบถาวรเพื่อการตลาดโดยตรงโดยเจ้าของเมื่อใดก็ได้โดยการเขียนถึง support@mt2trading.com หรือโดยคลิกที่ปุ่มยกเลิกการรับข่าวสาร

d. เป็นพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลทั้งหมดเจ้าของต้องอาศัยความสัมพันธ์ตามสัญญากับผู้ใช้ที่เกิดจากข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้

e. เจ้าของได้รับอนุญาตให้ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลที่สามเพื่อดำเนินการวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นบนพื้นฐานของการควบคุมการควบคุมรวมทั้งบนพื้นฐานของการควบคุมการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้: การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสื่อสารกับโบรคเกอร์; (ii) การปรับปรุงเพิ่มเติมของซอฟต์แวร์; และ การตลาดและการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์

f. แม้จะเป็นที่กล่าวมาแล้วผู้ใช้ยอมรับและยอมรับว่าเจ้าของจะมีสิทธิที่จะใช้การจัดการข้อมูล, การรวมและเครื่องมือวิเคราะห์และเครื่องมืออื่นๆที่คล้ายกันเพื่อแยกรวบรวมการสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคลใดๆที่เกิด จากการใช้ซอฟต์แวร์

g. เจ้าของอาจดำเนินการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมและข้อกำหนดในการป้องกันข้อมูลรวมถึงข้อตกลงการถ่ายโอนข้อมูลคอนโทรลเลอร์และตัวประมวลผลที่มีตัวประมวลผลข้อมูลที่ระบุไว้ข้างต้น

6. ความรับผิดและการชดใช้

a. ซอฟต์แวร์ที่มีให้ “ตามที่เป็น” และการรับประกันใดๆที่แสดงหรือโดยนัยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของนัย และการฝึกหัดสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะการยกเลิก ในกรณีที่ไม่มีกิจกรรมจะต้องเป็นเจ้าของหรือผู้เขียน, นักพัฒนา, ผู้มีส่วนร่วมหรือตัวแทนจำหน่ายของซอฟต์แวร์จะต้องรับผิดชอบใดๆโดยตรง, ทางอ้อม, โดยบังเอิญ, พิเศษ, แบบอย่าง, หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดำเนินการสั่งซื้อใดๆเนื่องจากระบบใดๆ, ความล้มเหลวของซอฟต์แวร์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการจัดซื้อของสินค้าทดแทนหรือบริการการสูญเสียการใช้ข้อมูลหรือผลกำไรหรือการหยุดชะงักทางธุรกิจ) อย่างไรก็ตามที่เกิดขึ้นและในทางทฤษฎีของความรับผิดใดๆไม่ว่าจะเป็นสัญญา, ความรับผิดที่เข้มงวดหรือละเมิด (รวมถึง ความประมาทหรืออื่นๆ) ที่เกิดขึ้นในทางใดๆออกจากการใช้งานของซอฟแวร์แม้ว่าจะได้รับการแนะนำความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว

b. ในขณะที่ผู้ใช้ประกาศขอและยืนยันภายใต้คำปฏิญาณว่าเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด, เจ้าของจะไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการป้องกันการฟอกเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและผู้ใช้ตกลงที่จะรักษา เจ้าของไม่เป็นอันตรายจากใดๆและความรับผิดทั้งหมด, สูญเสีย, ความเสียหาย, คดี, การดำเนินการ, การอุทธรณ์, การประเมิน, ค่าปรับ, การกระทำ, สาเหตุของการกระทำ, คำสั่ง, การตัดสิน, การจ่ายเงิน, การสอบสวนศาล, การสืบสวน, โทษทางแพ่งและ/หรือความต้องการของชนิดใดๆที่อาจ ผล (รวมถึงค่าทนายความและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง) ไม่ว่าจะเป็นชดเชย, แบบอย่าง, กำลังกวาดล้าง, พิเศษ, ผลที่ตามมาและ/หรือโดยอ้อมที่เกิดจากการดำเนินงานโดยทางตรงหรือโดยบังเอิญโดยผู้ใช้.

7. การรักษาความลับ:

ข้อตกลง, เอกสาร, เอกสารข้อมูล, และข้อมูลในรูปแบบใดๆ, ที่จัดหาโดยฝ่ายใดบุคคลหนึ่งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจหรือเงื่อนไขทางการเงินของบุคคลดังกล่าว (“ข้อมูลที่เป็นความลับ”) จะได้รับการปฏิบัติโดย ได้รับฝ่ายเป็นความลับ แต่ละฝ่ายตกลงที่จะใช้ระดับการดูแลที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับที่ได้รับแต่ไม่น้อยกว่าระดับของการดูแลที่ใช้ในการปกป้องข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเอง ในขอบเขตเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บไว้โดยฝ่ายรับพวกเขาจะได้รับการรักษาในสถานที่ที่ปลอดภัยและจะมีให้บริการแก่บุคคลที่สามเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตจากการเปิดเผยของบุคคลที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือตามคำสั่งใดๆหรือการร้องขอของศาลหรือร่างกายกำกับดูแล h การเพิ่มเขตอำนาจศาลที่เหมาะสม หากฝ่ายได้รับคำสั่งซื้อดังกล่าวหรือหมายศาลจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าพร้อมต์ของบุคคลนั้นเว้นแต่จะไม่ได้รับอนุญาตจากการทำเช่นนั้นโดยหน่วยงานที่ออกก่อนการปฏิบัติตามข้อกำหนดของพรรค เอกสารที่ได้รับจากการเปิดเผยงานกลุ่มและเก็บรักษาไว้โดยฝ่ายที่ได้รับจะต้องดำเนินการโดยฝ่ายรับการตรวจสอบและการตรวจสอบโดยการเปิดเผยรายละเอียดของบุคคลหรือพนักงานของหน่วยงานกำกับดูแลที่ถูกต้อง หรือค่าคอมมิชชั่นหรือโดยบุคคลอื่นที่เป็นบุคคลที่เปิดเผยอาจอนุญาตให้มีการเขียน แม้จะมีสิ่งใดที่อยู่ในที่นี้ในทางตรงกันข้ามแต่ละฝ่ายจะอนุญาตให้บุคคลอื่นจัดหาข้อมูลใดๆที่ร้องขอเกี่ยวกับพรรคธุรกิจหรือลูกค้าที่เข้าร่วมการดูแลตามกฎระเบียบหรือตนเองที่มีความเหมาะสม หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามของฝ่ายดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อผูกพันในส่วนนี้จะไม่จำกัดการเปิดเผยต่อบุคคลใดฝ่ายหนึ่งตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดๆหรือตามลำดับของศาลหรือหน่วยงานราชการและจะไม่นำไปใช้กับข้อมูลที่ (i) ได้รับการพัฒนาโดยฝ่ายอื่นๆโดยไม่มีการละเมิดสิทธิที่เป็นกรรมสิทธิ์ของการเปิดเผย (ii) หรือกลายเป็นที่รู้จักสาธารณะ (นอกเหนือจากการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาต) (iii) ได้รับการเปิดเผยโดยเจ้าของข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลที่สามโดยปราศจากข้อผูกพันใดๆของการรักษาความลับ (iv) เป็นที่รู้จักกันโดยบุคคลดังกล่าวโดยไม่มีภาระผูกพันของการรักษาความลับอื่นนอกเหนือจากข้อตกลงและเงื่อนไขหรือข้อตกลงการรักษาความลับใดๆที่ป้อนเข้ามาในระหว่างฝ่าย (รวมถึงหน่วยงานใดๆก่อนหน้า) ก่อนวันที่จัดส่งของ ซอฟต์แวร์ หรือ (v) ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องโดยบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ในการรักษาความลับ

8. การยกเลิก:

a. เจ้าของอาจยุติหรือระงับการให้บริการของซอฟต์แวร์หรือจำกัดการใช้งานโดยผู้ใช้ทันทีโดยไม่ต้องกำหนดเหตุผลหรือสาเหตุและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

b. ผู้ใช้จะต้องมีสิทธิที่จะยกเลิกข้อกำหนดของซอฟต์แวร์เมื่อใดก็ตามที่มีภาระผูกพันที่จะจ่ายเงินที่ค้างชำระทันทีใดๆเนื่องจากเจ้าของและไม่มีสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนทั้งหมดหรือบางส่วนของจำนวนเงินที่จ่ายให้กับเจ้าของ

c. เมื่อมีการยกเลิกภายใต้ส่วนนี้ผู้ใช้ต้องกำจัดซอฟต์แวร์ในช่วงเวลา7วันนับจากวันที่มีผลสิ้นสุด

d. ฝ่ายรับทราบว่าซอฟแวร์เป็นเจ้าของโดย MT2 TECH LTD และว่าผู้ขายเป็นผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของซอฟต์แวร์ดังกล่าว ทั้งหมด, ชื่อ, ลิขสิทธิ์และความสนใจอื่นๆในและส่วนใดๆของใดๆหรือทุกระบบของบุคคลใดๆ, ซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีที่นอกเหนือจากซอฟต์แวร์จะยังคงเป็นทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าวเสมอและเฉพาะ.

9. อื่นๆ :

a. บทบัญญัติของซอฟต์แวร์นี้ไม่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะและไม่มีสิ่งใดที่อยู่ในที่นี้จะป้องกันไม่ให้เจ้าของซอฟต์แวร์ให้กับผู้ใช้รายอื่นในเขตอำนาจศาลเดียวกันหรืออื่นๆ

b. ข้อตกลงและเงื่อนไขถือเป็นความเข้าใจทั้งหมดของบุคคลเป็นเรื่องสำคัญ รับทราบว่าพวกเขาไม่ได้พึ่งพาการแสดงทางวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรของพนักงานหรือตัวแทนของคนอื่นและได้ทำการสืบสวนอิสระของตนเองในเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

c. ข้อกำหนดและเงื่อนไขและบทบัญญัติทั้งหมดมาตรการจะมีผลผูกพันและไม่ได้รับประโยชน์จากการเป็นบุคคลที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกี่ยวกับชื่อหรือบุคลากรของฝ่าย

d. ความล้มเหลวของบุคคลใดฝ่ายหนึ่งในการบังคับใช้เมื่อใดก็ตามหรือในช่วงเวลาใดก็ตามที่มีสิทธิใดๆที่มีให้ไว้ในที่นี้จะไม่เป็นการสละสิทธิ์ของสิทธิดังกล่าวหรือสิทธิในเวลาใดก็ตามที่จะบังคับใช้สิทธิดังกล่าว

e. หากมีข้อกำหนดในการให้บริการและเงื่อนไขใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่านั้นจะถูกทำให้ผิดกฎหมายหรือ การบังคับ โดยการตัดสินความถูกต้องตามกฎหมายหรือ สภาพบังคับ ของบทบัญญัติที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบดังนั้น

f. การสร้างและผลของการให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกประการสิทธิของฝ่ายนี้และคำถามใดๆที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนดและเงื่อนไขจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศเซเชลส์โดยไม่มีผลต่อความขัดแย้งทางกฎหมายหรือหลักการ ดัง กล่าว

g. ส่วนหัวและชื่อเรื่องที่อยู่ในที่นี้ถูกแทรกเพื่อความสะดวกและจะไม่ถูกตีความเพื่อส่งผลกระทบต่อความหมายการก่อสร้างหรือผลกระทบของข้อตกลงและเงื่อนไข

10. อนุญาโตตุลาการที่บังคับ:

a. ในกรณีที่มีข้อพิพาทระหว่างคู่กรณีข้อพิพาทดังกล่าวจะถูกตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการก่อนที่จะมีพิพากษาในประเทศฟิลิปปินส์

b. ฝ่ายยกเว้นสิทธิที่จะฟ้องซึ่งกันและกันในศาลและแทนที่จะส่งข้อเรียกร้องของพวกเขาให้อนุญาโตตุลาการที่ระบุไว้ในส่วนที่10

c. อนุญาโตตุลาการจะถือเป็นที่สิ้นสุด, และมีผลผูกพันและได้รับรางวัลจะต้องมีการพิจารณาพิจารณาตามกฎหมายที่ระบุไว้ในมาตรา 10. สิทธิในการส่งมอบรางวัลการพิจารณาคดี

11. นโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงิน:

a. หากไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นการคืนเงินสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลของเราจะไม่ได้รับเมื่อมีการยืนยันใบสั่งซื้อและส่งผลิตภัณฑ์หรือให้บริการแล้ว
b. เราขอแนะนำให้ติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือหากคุณประสบปัญหาใด ๆ กับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

ข้อมูล บริษัท

MT2 Tech LTD.
อีเมล: support@mt2trading.com
โทรศัพท์: 1-917-725-3243
House of Francis, Room 303,
Ile Du Port, Mahe, Seychelles