ดาวน์โหลดระบบซื้อขาย MT2Trading

เวอร์ชัน๑๓ 16.8
23/09/2020

โปรแกรม MT2 ใช้งานกับ Windows เท่านั้น เปิดเวบและเริ่มดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเลย

จะเริ่มต้นอย่างไร

โปรดศึกษาข้อมูลการใช้งานจากเอกสาร

เอกสาร
ความต้องการขั้นต่ำ
  • Windows Vista, 7 SP1, 8.1 หรือ10
  • Windows Server 2008 SP2, 2008 R2 SP1, 2012, 2012 R2 หรือ 2016
  • ความเร็วกระประมวลผล 1 Ghz
  • ความจำ 512MB
  • ฮาร์ดดิสก์ 500 + MB
สนับสนุน 64 บิต

MT2Trading ใช้กับ Windows รุ่น 64 บิตทั้งหมด เริ่มต้นที่ Windows Vista SP1

สามารถใช้งานได้กับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (Thin Client)

MT2Trading สามารถติดตั้งบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (Thin Client)